Flere medikamenter har effekt ved ryggsmerter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En rekke legemidler har god effekt ved korsryggssmerter, men det er usikkert hvilket som er best.

Dokumentasjonen for farmakologiske tiltak ved korsryggssmerter ble gjennomgått av et ekspertpanel innkalt av American Pain Society og American College of Physicians (1).

Det var god dokumentasjon for ikke-steroide antiinflammatoriske midler, paracetamol og muskelrelaksantia ved akutte korsryggssmerter, mens det samme var tilfelle for trisykliske antidepressiver ved kroniske korsryggssmerter. Det er imidlertid uklart om ett middel bør foretrekkes fremfor andre, ettersom de ulike midlene har sine fordeler og ulemper.

– Resultatene synes for øvrig å være i tråd med både nivået på dokumentasjon og styrke av anbefalingene som vi har i de nasjonale retningslinjene for korsryggssmerter, som ble lansert i 2007 (2), sier professor Even Lærum ved Formidlingsenheten, Bevegelsesdivisjonen, Ullevål universitetssykehus.

Anbefalte artikler