Forlenget gyldighet av resepter

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

I den nye blåreseptordningen vil resepter skrevet ut i overgangsperioden få forlenget gyldighet.

– Det var helt nødvendig å få til en lengre overgangsordning, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen.

Resepter utstedt i overgangsperioden 3. mars til 3. juni, med dagens sykdomspunkter, blir nå gyldige til og med 31.12. 2008. Forlenget gyldighet av resepter skrevet ut etter gammelt regelverk i overgangsperioden vil medføre færre pasientbesøk for å fornye resepter, og reduserer merarbeidet for leger og apotek fra 4. juni, når alle nye resepter må påføres refusjonskoder.

Resepter kan skrives med gamle sykdomspunkter fra 3. mars til og med 3. juni. Disse reseptene er gyldige til og med 31.12. 2008. Etter 3. juni må blåresepter skrives med refusjonskode for å være gyldige for refusjon. Legemiddelverket har informert alle landets leger om overgangsperioden, og at gyldighet av resepter skrevet ut i denne perioden er til og med 3. juni (tre måneders forbruk). Alle landets apotek er informert om endringen, og Legeforeningens medlemmer er informert per e-post.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=136348

Anbefalte artikler