Effektiv krisekommunikasjon via mediene

Gunhild Wøien Om forfatteren
Artikkel

helseorganisasjon, Verdens

Effective media communication during public health emergencies

A WHO handbook. 124 s, tab, ill. Genève: WHO, 2007. Pris CHF 35

ISBN 978-92-4-154703-1

helseorganisasjon, Verdens

Effective media communication during public health emergencies

A WHO field guide. 53 s, tab, ill. Genève: WHO, 2007. Pris CHF 15

ISBN 978-92-4-154704-8

Verdens helseorganisasjon har nå kommet med en håndbok om hvordan man skal få til effektiv kommunikasjon via mediene i en krisesituasjon. Den følges av en kortversjon, en «field guide», der hovedpunktene blir presentert.

Utgangspunktet er organisasjonens erfaring fra tidligere utbrudd og andre helserelaterte krisesituasjoner. Forfatterne innleder med å påpeke at dårlig kommunikasjon kan bryte ned publikums tillit og akselerere sosiale og økonomiske kostnader, mens god kommunikasjon kan roe en oppskaket befolkning, få i stand samarbeid og være et bidrag til å redde liv.

Det er sju steg på veien til målet. Det første er å sette seg inn i medienes arbeidsmåter og behov før man utformer mål, planer og strategier for kommunikasjonsarbeidet. Deretter må de som skal stå for kommunikasjonen øves opp, før man forbereder selve budskapet. Så velger man egnet kanal og avleverer dette. Til slutt må både form og innhold evalueres.

Det mest fascinerende er gjennomgangen av alt som bør gjøres for hvert steg og den utrolige detaljrikdommen. Trikset for leseren er å riste av seg følelsen av matthet over alt som burde vært gjort og heller glede seg over det som forhåpentligvis allerede er på plass i dagens planer og bli inspirert til å utvide og forbedre disse.

Man henvender seg til alle som jobber med helserelatert krisekommunikasjon. Effective media communication during public health emergencies er laget for å være en referansehåndbok for arbeidet med krisekommunikasjonsplaner og som et verktøy for forberedelser og trening på kriser.

Både medisinske fagfolk og kommunikasjonsmedarbeidere på alle nivåer vil finne interessante problemstillinger, tankevekkende påminnelser og nyttige tips.

Anbefalte artikler