Funksjonshemning globalt

Per Koren Solvang Om forfatteren
Artikkel

B, Ingstad

SR, Whyte

Disability in local and global worlds

324 s, ill. London: University of California Press, 2007. Pris GBP 13

ISBN 978-0-520-24617-1

Ambisjonen med boken er å bringe oss nærmere hva globaliseringsprosesser betyr i forståelsen av funksjonshemning og kroniske sykdomstilstander. Den består av ulike bidrag fra sosialantropologiske studier og faller inn under det samfunns- og kulturfaglige studiet av funksjonshemning (disability studies).

I innledningen redegjør redaktørene for begrepsbruken. «Det globale» er for det første et referansepunkt for forståelsen av ulike overnasjonale prosjekter, som for eksempel FNs standardregler for like vilkår for mennesker med funksjonshemning. For det andre handler globalisering om spredningen av ideer, teknologi og mennesker mellom ulike lokaliteter. De ulike artiklene tar oss fra landsbyliv i Amazonas til storbyliv i London.

I den første delen søker forfatterne å belyse hvordan mennesker med bestemte biologiske kjennetegn organiserer sine liv. Redaktørene legger vekt på at grensegangen mellom kronisk sykdom og funksjonshemning ikke er noe viktig anliggende. Vi møter erfaringer med nyretransplantasjon og magi i Brasil, omskårne kvinner i vestlig eksil og barnløse i India. I tillegg bringes vi inn blant 15 000 døve idrettsutøvere og turister som danner et to uker langt tegnspråksamfunn under idrettslekene Deaflympics i Roma. Vi finner også en nærgående kulturanalyse av israelske foreldre, der mange nekter å ta med hjem fra sykehuset sine nyfødte barn hvis de har et avvikende utseende.

I den andre delen er teknologi og politikk satt som fellesnevnere. Her finner vi bidrag fra blant annet Ingstad og Whytes egne studier av funksjonshemmedes leveveier og mestring i ulike samfunn på det afrikanske kontinentet. I denne delen er det grunn til å fremheve Matthew Kormans studie av funksjonshemning i Kina. Dette er en meget treffsikker belysing av funksjonshemning som en politisk og ressursfordelende kategori. Han tar utgangspunkt i en kvinne som trenger status som funksjonshemmet for å bli del av en kvoteringsordning. Vi følger den politiske historien bak hvorfor hun ikke lykkes. Drivkreftene er en fascinerende politisk prosess som involverer blant annet kinesisk tilpasning til antatte internasjonale standarder, statsleder Deng Xiaopings funksjonshemmede sønn og lobbyaktivitet fra organiserte psykiatere.

Styrken er at redaktørene har fått med seg et lag med forskere som har arbeidet i årevis på de områdene de omtaler. Det skaper oversikt og dybde. Vi får spennende og kulturelt sensitiverende bilder av hvordan globalt forankrede livsvilkår skapes lokalt. En del av bidragene baserer seg på feltarbeid gjort for mer enn ti år siden, og i noen av disse kunne den historiske dimensjonen vært litt mer vektlagt, all den tid et sentralt kjennetegn ved globaliseringsprosesser er høy endringshastighet. Men samlet sett er dette en meget spennende bok redigert av to internasjonalt høyt anerkjente forskere, som befester sin posisjon.

Anbefalte artikler