Den kliniske undersøkelsen er viktig

Øystein Petter Nygaard Om forfatteren
Artikkel

AS, Solberg

G., Kirkesola

Klinisk undersøkelse av ryggen

2. utg. 278 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007. Pris NOK 498

ISBN 978-82-7634-735-7

Dette er en lærebok rettet mot studenter i fysioterapi og medisin, men egner seg også som opplagsverk for helsepersonell som undersøker og behandler pasienter med plager i rygg, bekken og underekstremiteter.

Innledningskapitlene omtaler begreper, generelle prinsipper for undersøkelse av ryggen og gir en innføring i den manuellterapeutiske forklaringsmodellen for å forstå ryggsmerter. Tre kapitler skrevet av eksterne forfattere setter boken inn i en større forskningsmessig sammenheng, gir en beskrivelse av ryggsmerter i et samfunnsmessig perspektiv og beskriver klinisk bruk av spørreskjema for kartlegging av ryggpasienter.

I hoveddelen gis en omfattende gjennomgang av den kliniske undersøkelsen av ryggen, som begynner med anamnesen og fortsetter med aktive og passive funksjonstester, isometriske tester, segmentelle tester, palpasjon og spesielle tester. Deretter omtales bekken, hofteledd, kne, legg, ankel og fot. Den nevrologiske undersøkelsen gjennomgås i flere gode, instruktive kapitler. De fleste testene er illustrert med foto og beskriver nøyaktig pasientens utgangsstilling, terapeutens plassering, utføring av testen, tolking av denne og tips om spesielle problemer, feilkilder og ulike variasjoner i gjennomføringen av testen. Det er også litteraturreferanser til testegenskaper, og dette gir leseren mulighet til selv å vurdere de ulike testenes vitenskapelige dokumentasjon.

Forfatterne er begge manuellterapeuter, og boken bærer preg av dette. Flere av begrepene er velkjente i en manuellterapeutisk kontekst, men kan virke fremmed for medisinstudenter og leger. En rekke av testene som blir beskrevet, brukes ikke av andre enn manuellterapeuter. Imidlertid er det mye interessant lesing, og boken har stor verdi som oppslagsverk for helsepersonell som undersøker og behandler ryggpasienter. Tittelen «klinisk undersøkelse av ryggen» er imidlertid noe misvisende, da boken i stor grad er rettet mot bekken og underekstremiteter helt ned til foten. For den rygginteresserte leser vil en del av dette være irrelevant.

Boken er i seg selv et debattinnlegg i den pågående diskusjon i fagmiljøet om verdien av subgruppering av ryggplager. På veien mot en mer biopsykososial forståelse av ryggplager er det en risiko for at man mister interessen for den kliniske undersøkelsen og nysgjerrigheten etter å forstå det biologiske mangfoldet som de ulike pasienter og pasientgrupper representerer. Forfatterne er svært optimistiske til subgruppering og individuell tilpassing av terapeutiske tiltak.

Anbefalte artikler