Om kreft, men vel kort

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

S, Missailidis

The cancer clock

300 s, tab, ill. Chichester: Wiley, 2007. Pris GBP 70

ISBN 978-0-470-06151-0

Som tittelen antyder, er tid en viktig faktor i forhold til kreftrisiko og kreftutvikling. Utvikling fra en godartet polypp i tykktarmen til en infiltrerende kreftsvulst er ett eksempel. Samtidig er sted av betydning for kreftforekomst. Epidemiologiske studier viser klare forskjeller i forekomst av f.eks. brystkreft, spiserørskreft, primær leverkreft og thyreoideakreft mellom ulike kontinenter, ja, også innenfor samme land i noen tilfeller.

Med dette som utgangspunkt, ønsker redaktøren å gi leseren en generell innføring i kreftepidemiologi og kreftutvikling. I tillegg blir en rekke kliniske aspekter (diagnostikk, behandling, oppfølging, omsorg) belyst i ulike kapitler. Også palliative utfordringer blir omtalt, og fysioterapi hos kreftpasienter blir beskrevet i et eget kapittel.

I forhold til redaktørens ambisjoner svarer boken bare delvis til forventningene. Noe av dette kan skyldes at flere bidragsytere tydeligvis har sin bakgrunn i fagmiljøer, kulturer og helsesystemer som vektlegger en del aspekter innenfor kreftbehandling og -omsorg noe forskjellig fra det vi vanligvis gjør i vårt land. En annen ting er at bokens begrensede sideantall ikke gir rom for annet enn nokså generell informasjon. Dette gjelder først og fremst de ulike behandlingsalternativer generelt, men kanskje omtalen av kirurgiske behandlingsmetoder spesielt.

Papiret er godt, innbindingen fin, og det er en rekke fargeillustrasjoner som stort sett er informative. For leger som er involvert i kreftbehandling og -forskning, eller for medisinstudenter som har behov for en referansebok, finnes det bedre alternativer – ikke minst prisen tatt i betraktning.

Anbefalte artikler