Sunt kosthold reduserer risikofaktorer for aterosklerose

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet kan redusere betennelsesreaksjoner i åreveggen som disponerer for aterosklerose.

Det er et av funnene som Anne Hjelstuen presenterer i sin avhandling Effect of diet, exercise and statin therapy on markers of atherosclerosis: A study in subjects with sedentary lifestyle and elevated cardiovascular risk.

Avhandlingen er basert på to kliniske studier av personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Målet med studiene var å øke innsikten i mekanismene bak aterosklerose og effekten av forebyggende tiltak i ulike risikogrupper.

En kombinasjon av sunnere kosthold og fysisk aktivitet førte til størst reduksjon i betennelsesreaksjoner, men sunt kosthold alene hadde også en positiv effekt. Livsstilsendringene hadde størst effekt når de førte til vektnedgang, men studien tyder på en gunstig effekt også uten endring i vekt.

Hjelstuen fant at statiner bremser økning i hjertemuskelmassen og utvikling av veggtykkelse i halspulsåren, som begge er markører for aterosklerose. Fluvastatin hadde særlig positiv effekt på hjertemuskelmassen, noe som ikke er blitt vist før.

– Forebyggende behandling med statiner i slike risikogrupper som er omtalt her, er ikke etablert praksis. En stor del friske nordmenn vil ha en liknende risikoprofil, og det er ikke uten videre gitt at medikamentell behandling av store grupper uten sykdom er ønskelig, sier Hjelstuen. Arbeidet er utgått fra Fakultetsdivisjonen Ullevål universitetssykehus.

Hun disputerte for dr.med.-graden 25.1. 2008.


TNF-α: Tumornekrosefaktor-α. Et cytokin som er involvert i mange ulike prosesser i kroppen, som inflammasjon, differensiering og programmert celledød. TNF-α har også vært detektert i mastceller og er involvert i hyperreaktivitetsresponsen i luftveiene.

T-bet: T-cellespesifikk T-boks transkripsjonsfaktor. Intranukleær transkripsjonsfaktor som man tror har betydning for T-celledifferensiering til Th1- og Th2-celler.

CTLA-4: Cytotoksisk T-celle-antigen 4. En reseptor som uttrykkes hovedsakelig på CD4+ T-celler. Reseptoren har en modulerende effekt på T-celleaktivitet.

HLA-klasse II: Humant leukocyttantigen klasse II. Dette er proteiner som er direkte involvert i T-celleaktivering, ved antigenpresentasjon til T-cellene.

Anbefalte artikler