Navneendring

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Spesialforeningen Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering har endret navn. Nytt navn er Medisinsk forening for intellektuell (psykisk) utviklingshemning og habilitering.

Geirmund Skeie. Foto Lise B. Johannessen

Endringen ble vedtatt på foreningens årsmøte i februar. Legeforeningen har 19 spesialforeninger i tillegg til de 44 fagmedisinske foreningene.

– Vi endret navn fordi mental retardasjon etter hvert er blitt et foreldet begrep. Ved navneendringen har vi, gjennom en norsk nyskapning, lagt oss nær opp til begrepet intellectual disability, som i dag er den mest anvendte internasjonale termen, sier gjenvalgt leder i foreningen, Geirmund Skeie. Det engelske navnet på spesialforeningen er Norwegian Medical Association for Intellectual Disability and Habilitation.

Skeie forklarer at psykisk utviklingshemning eller bare utviklingshemning er mest anvendt i norsk sammenheng. – Gjennom å anvende ordet utviklingshemning i stedet for funksjonshemning markeres bedre et skille mot intellektuelle funksjonshemninger som oppstår etter «utviklingsperioden», først og fremst demens, sier han.

Skeie forteller at noen av de viktige sakene for foreningen i tiden fremover blir å revitalisere en noe slumrende forening og spesielt på bred front ha oppmerksomhet på medisinske og helsemessige problemstillinger som angår mennesker med psykisk utviklingshemning.

Spesialforeningslederen, som til daglig er seksjonsoverlege ved Sykehuset Innlandet, har med seg Erik Sætre, Astrid Edland, Renate Dahl og Nils Olav Aanonsen i styret.

Anbefalte artikler