Økt infarktrisiko under fotballkamper

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det var en klar økning av akutt koronarsykdom under fotball-VM i 2006. Det viser en tysk studie.

Under fotball-VM i Tyskland sommeren 2006 ble forekomsten av akutt hjerteinfarkt i München og omegn registrert og sammenliknet med måneden rett før og rett etter mesterskapet samt tre tilsvarende måneder i 2003 og 2005 (1).

Akutt koronarsykdom hos 4 279 pasienter ble vurdert, og på kampdager der Tyskland spilte, var forekomsten 2,7 ganger høyere enn i kontrollperiodene. Økningen var høysignifikant for begge kjønn, men klart høyest blant menn (RR 3,3 mot 1,8). Da Tyskland spilte, var insidensen høyest de to første timene etter kampstart. Andelen personer med kjent koronarsykdom som ble rammet på tyske kampdager, var også klart høyere enn tilsvarende for kontrollperiodene (47 % mot 23 %). Forekomsten av hjerteinfarkt fordobles blant dem som ser spennende fotballkamper, konkluderer forfatterne (1).

– Denne elegante studien viser hvordan man med en klassisk epidemiologisk design kan studere forhold som utløser hjerteinfarkt, sier overlege Kaare Harald Bønaa, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge.

– Det er liten grunn til å betvile at ekstremt spennende fotballkamper var assosiert med økt forekomst av hjerteinfarkt. Resultatene passer med tidligere funn, og det er erkjent at akutt hjerteinfarkt, plutselig hjertedød og hjerneslag kan trigges av ekstremt emosjonelt stress.

De patofysiologiske mekanismene er ikke avklart, men økt adrenerg aktivitet med blodtrykksstigning, økt pulsfrekvens og økt blodplateklebrighet er sannsynligvis medvirkende. Dette gir økt risiko for sprekkdanninger i aterosklerotiske plakk og trombedanning. Absolutt og tilskrivbar risiko knyttet til kjente triggerforhold er likevel meget lav. Spesifikke forebyggende tiltak er neppe aktuelt, og det vil være galt å advare pasienter eller personer med økt risiko mot å ta del i slike aktiviteter, sier Bønaa.

Anbefalte artikler