Min side – din egen nettside i Legeforeningen

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

I løpet av våren lanseres Legeforeningens nye nettportal hvor medlemmene kan skreddersy sin egen side etter egne interesser, diskutere fag og danne virtuelle nettverk. Tillitsvalgte kan gå en lysere vår i møte med den nye lukkede nettløsningen.

Stine Bjerkestrand (f.v), Stein Runar Østigaard, Kari Ekelund og Mathias Nylund ser frem til lanseringen av Min side. Foto Lisbet T. Kongsvik

Etter halvannet års planlegging og utvikling ser Min side, Legeforeningens nye medlemsportal, dagens lys.

– Alle avdelinger i Legeforeningens sekretariat har vært involvert i utviklingen fra prosjektstart, sier nettredaktør Stine Bjerkestrand, som har ledet prosjektet. – I startfasen ble det også gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene, og underveis har vi foretatt flere brukertester blant et utvalg leger, og justert løsningen etter de tilbakemeldingene vi har fått. Mange av funksjonene i løsningen er også basert på ønsker fra tillitsvalgte om muligheter til å kommunisere med egne medlemmer direkte via nettet.

Har vektlagt brukervennlighet

Etter en anbudsrunde våren 2007 falt valget på WM-data som leverandør av den avanserte tekniske løsningen. De har også et av de fremste miljøene i Norge når det gjelder utvikling av brukervennlige nettløsninger, og har i samarbeid med prosjektgruppen til Legeforeningen lagt stor vekt på å lage et enkelt brukergrensesnitt i løsningen.

– Vi har derfor tro på at Min side vil være et nyttig verktøy for medlemmene som er lett å bruke, sier Bjerkestrand. Men for dem som får startproblemer er nettredaksjonen parat til å gi bistand. Henvendelser kan da sendes inn via siden og vi lover å gi raskt svar, sier Bjerkestrand. Hun oppfordrer folk til aktivt å ta siden i bruk, og prøve ut de ulike funksjonene og mulighetene som finnes.

I løpet av våren er www.legeforeningen.no/minside tilgjengelig. Innen den tid vil medlemmene motta et brev med brukernavn, passord og informasjon om løsningen. Glemmer du brukernavn og passord vil du kunne få dette tilsendt via e-post eller sms.

Skreddersydd startside

Ved første pålogging på Min side er hvert medlem satt opp med en skreddersydd startside basert på informasjon om hvert enkelt medlems interesser, organisasjonstilhørighet, arbeidssted og tillitsverv hentet fra medlemsregisteret i Legeforeningen. Startsiden kan tilpasses av den enkelte bruker ved å legge til eller trekke fra den informasjonen man ønsker fra Legeforeningens øvrige nettjenester, slik som www.legeforeningen.no og www.tidsskriftet.no.

Informasjonen om arbeidsforhold og avtaler er også skreddersydd ut fra medlemmenes arbeidssted. – På den måten vil du som medlem få direkte adgang til det avtaleverk som gjelder for deg. Jobber du f.eks. på Ullevål universitetssykehus, så vil du på Min side automatisk ha tilgang til gjeldende avtaleverk for det foretaket, forteller Bjerkestrand. Medlemmer vil også få se oversikt over sine nærmeste tillitsvalgte, og mulighet til å kontakte disse.

– Siden så å si all informasjon på startsiden er basert på kobling av informasjon om medlemmet hentet fra Legeforeningens medlemsregister og innhold fra nettsidene, er det viktig at Legeforeningen har de riktige opplysninger om medlemmene, sier Mathias Nylund, leder av registerseksjon i Legeforeningen. Han har vært ansvarlig for integrasjonen av nettløsningen mot medlemsregisteret der datasikkerheten har hatt høyprioritet. – Ved første pålogging er det viktig at medlemmene sjekker de opplysningene som er oppført. Her kan du rette opp opplysninger som adresse, telefon, e-post og arbeidssted. – På den måten er du også sikret at rett informasjon fra foreningen kommer frem til deg, påpeker Nylund. Informasjon som er registrert i Legeforeningen vil du kunne se og korrigere under Min profil.

Finn kolleger med samme interesser – dann nettverk!

Min side er et lukket system kun for Legeforeningens medlemmer, og en kan også velge å vise informasjon om seg selv til andre medlemmer.

– Hvor mye av din egen profil, dvs. informasjon om deg selv, du ønsker å åpne for andre velger du selv, forteller Stine Bjerkestrand. Hun oppfordrer folk til å være åpne med navn og faginteresser for å kunne danne nettverk og diskutere i foraene (1). Ut over opplysningene fra registeret får medlemmene muligheter til å legge inn en kort beskrivelse av seg selv, publikasjonslister og til å laste opp bilde av seg selv.

– Løsningen har potensial til å bli «Facebook for leger», for de som kjenner og benytter slike andregenerasjons webtjenester, sier hun.

– Min side gir medlemmene en unik mulighet til å samle den informasjonen de ønsker innen sitt fagområde noe som igjen gjøre det lettere å følge med på hva som skjer innen eget fag. Det gis også mulighet til å diskutere temaer i et lukket fora med andre kollegaer både innen eget fag og på tvers av fag. Man kan se artikler hentet fra Legeforeningen og Tidsskriftet sortert etter tema, og bygge opp sin egen lenkesamling og snarveier til både interne og eksterne nettsteder av interesse. Har du logget deg på Min side gir det deg tilgang til andre nettsider under Legeforeningen som SERUS og LEIF, nettsteder som i dag har egne passord, legger hun til.

Min side er Legeforeningens nye lukkede medlemsportal. Portalen gir medlemmer lettere tilgang til informasjon som er relevant for dem, gjennom blant annet en spesialtilpasset forside og et godt søk. Det er tilrettelagt for diskusjon og erfaringsutveksling på nett. Fotomontasje Gustav Jönsson, WM-data

Enklere hverdag som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt kan du hente opp adresser til grupper av medlemmer og enkelt sende ut medlemsbrev og annen informasjon via Min side. Underforeningene kan benytte løsningen til møteinnkalling, til å legge ut møtereferater og ha arbeidsrom. Kun de som er registrert med tillitsverv vil få tilgang til disse funksjonene.

Min side vil også benyttes som informasjonskanal til tillitsvalgte under pågående forhandlinger. Det er en ytterligere grunn til å logge seg inn for å sjekke om opplysningene Legeforeningen har registrer om deg er korrekte.

– Jeg håper at medlemmene vil ta Min side i bruk og gjøre den til sin aktive side. Vi ønsker at den nye nettportalen skal få satt seg, og at brukerne skal få tid til å gjøre seg kjent med den før vi tar en avgjørelse på hvordan den skal videreutvikles. Vi regner med å gjennomføre en brukerundersøkelse når løsningen har vært på luften et halvt års tid slik at medlemmene kan få være med på videreutviklingen, og innspill og ønsker tas i mot med glede underveis, sier en spent nettredaktør.

Slik bruker du Min side

  1. Klikk på Min side øverst på www.legeforeningen.no eller går til www.legeforeningen.no/minside.

  2. Logg deg på med brukernavn og passord, som du vil få tilsendt i brev nå portalen er lansert. Brukernavnet er medlemsnummeret i Legeforeningen. Passordet vil du etter første gangs pålogging kunne endre selv.

  3. Øverst i høyre hjørne finner du lenke til Min profil. Ved å velge endre profil får du mulighet til å se, og oppdatere opplysningene Legeforeningen har registret om deg.

  4. På forsiden finner du nyheter fra fagområdene vi antar du er interessert i ut fra blant annet spesialisering. Du kan selv endre dette ved å ta vekk eller legge til temaer.

NB! Dette vil ikke fungere før løsningen er lansert.

Har du spørsmål?

Har du startproblemer og trenger hjelp, kan du sende melding til nettredaksjonen@legeforeningen.no eller ringe nettredaksjonen på 23 10 90 55/90 49.

Anbefalte artikler