Forskrivningsfeil – omfang og oppklaring

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 296 – 8.

  Etter at denne artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 3/2006, oppdaget vi flere feil i artikkelens tabell 3. Ved en nærmere analyse av originaldataene ble det påvist ytterligere feil.

  Nedenfor følger korrekt tabell 3. Noen av funnene i løpende tekst må endres tilsvarende. Endringene endrer ikke studiens konklusjoner.

  Tabell 3  

  Fordeling av gjennomførte intervensjoner på 1 359 ordinasjoner og resultater av disse. For hver ordinasjon kan det være flere forskrivningsfeil, mangler, intervensjoner og resultater. For 169 (12 %) av ordinasjonene ble det ikke rapportert intervensjon fra apoteket

  Feil med potensielle kliniske effekter (n = 358)

  Formelle mangler ved forskrivningen (n = 1 070)

  Intervensjon

  Antall

  Andel (%)

  Antall

  Andel (%)

  Kontaktet forskriver

  157

  37

  192

  17

  Snakket med pasienten

  133

  31

  524

  48

  Veiledet pasienten

  56

  13

  120

  11

  Gjennomgått pasientprofil

  16

  3,8

  109

  9,9

  Konsultert kilde for legemiddelinformasjon

  9

  2,1

  11

  1,0

  Farmasøytens egen vurdering

  13

  3,1

  37

  3,4

  Andre intervensjoner

  7

  1,7

  57

  5,2

  Fikk ikke kontakt med forskriver

  32

  7,6

  52

  4,7

  Sum

  423

  100

  1 102

  100

  (n = 358)

  (n = 1 070)

  Resultat av intervensjonen

  Antall

  Andel (%)

  Antall

  Andel (%)

  Legemiddel lagt til

  4

  0,9

  3

  0,3

  Legemiddel seponert

  5

  1,2

  3

  0,3

  Legemiddel endret/avklart

  67

  16

  72

  6,3

  Styrke endret/avklart

  70

  17

  21

  1,8

  Administrasjonsform endret/avklart

  29

  6,9

  11

  1,0

  Dosering endret/avklart

  79

  19

  97

  8,5

  Varighet endret/avklart

  28

  6,6

  40

  3,5

  Mengde endret/avklart

  66

  16

  24

  2,1

  Utlevert som angitt

  50

  12

  748

  65

  Legemidlet ikke utlevert

  15

  3,6

  35

  3,1

  Forslag ikke akseptert av forskriver

  1

  0,2

  2

  0,2

  Andre resultater

  8

  1,9

  90

  7,9

  Sum

  422

  100

  1 146

  100

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media