Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Studien er gjort innenfor rammen av EU-prosjektet EurAPS, med forskere fra Europa og Australia ledet av professor Olle Kämpe i Uppsala.

Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus ledes av professor Eystein Husebye. De arbeider sammen med et nasjonalt nettverk av endokrinologer med eksperimentelle og kliniske studier av polyendokrine syndromer og primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom).

ROAS er et pasientregister med blodprøvebank. Formålet er å være et redskap for forskning og økt kunnskap om autoimmune sykdommer (1).


APS1 – autoimmunt polyendokrint syndrom type 1

NALP5 – NACHT leucine-rich-repeat-protein 5

AIRE – autoimmun regulator

Anbefalte artikler