Sykehjelps- og pensjonsordning for leger

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Undertegnede er alderspensjonist fra høsten 2005. I 2007 fikk jeg fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) kr 53 304 i alderspensjon. Ultimo januar d.å. fikk jeg i brev fra Vital vite at alderspensjonen for 2008 ville bli redusert med 10 272, til kr 43 032. Vital opplyser at det skyldes samordningsfradragene, som øker mer enn bruttoøkningen i SOPs pensjon. Dette vil si at hvis reduksjonen i pensjonen blir på ca. kr 10 000 årlig i årene fremover, vil jeg i 2012 få kr 3 000 og i senere år ingenting. Dette til tross for at leveomkostningene øker hvert år, fra skrivende stund – 1. februar i år – ganske betraktelig.

  Under en tilstelning her i Trondheim nylig var et par kolleger til stede. De pensjoneres om 4 – 5 år. Jeg orienterte dem om reduksjonen av min alderspensjon. De var ikke klar over at en slik reduksjon kunne bli foretatt. Idet jeg antar at flere kolleger ikke er orientert om slik mulig reduksjon av alderspensjonen år for år, er dere hermed informert.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media