Hivinfeksjon vanligere blant svarte homofile

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

I USA har svarte homofile og bifile menn oftere hivinfeksjon enn hvite homofile og bifile menn. Dette fremgår av flere studier som nylig er omtalt i tidsskriftet JAMA (1).

Det er anslått at om lag en million amerikanere er hivsmittet. Av disse er 45 % menn som har sex med menn, 27 % er smittet ved heteroseksuell kontakt, og 22 % er smittet ved intravenøs rusmiddelbruk. Andelen hivinfiserte blant menn som har sex med menn, er høyere for svarte enn for hvite og dem med latinamerikansk bakgrunn. Denne forskjellen kan ikke forklares med ulikheter i forekomsten av ubeskyttet sex, antall seksualpartnere eller intravenøs rusmiddelbruk – tvert imot er forekomsten av disse risikofaktorene lavere blant svarte.

Derimot tyder studier på at svarte menn som har sex med menn, oftere ikke betrakter seg som homofile eller bifile og er mindre tilbøyelig til å være åpen om sin seksualatferd enn hvite og personer med latinamerikansk bakgrunn. Høy forekomst av ubeskyttet analt samleie blant svarte i 1980-årene og det at svarte menn velger andre svarte menn som seksualpartner, kan være forklaringen på den høye forekomsten av hivinfeksjon. Dessuten får færre afroamerikanere antiretroviral behandling mot hiv og flere har annen seksuell overførbar sykdom, bl.a. gonoré og syfilis, noe som øker risikoen for å bli hivsmittet.

Anbefalte artikler