Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Bjørn Bendz
Knut Endresen
Jan Eritsland
Harald Arnesen
Harald Vik-Mo
Cecilie Johannessen Landmark
Pål G. Larsson
Elisif Rytter
Svein I. Johannessen
Frank N.M. Twisk
Michael Maes
Lillian Festvåg
Lillebeth Larun
Kirsti Malterud

Kommentar

Eivind Witsø
Arne Lium
Elin Langeng
Anne Lutterloh
Ann Lisbeth Grytdal
Marit Ingeborg Skrinderhaug Kristiansen
Frode Bensvik
Tarjei Egeberg
Stian Lydersen
Aslak Aslaksen
Kjell Haug
Nora Langballe Rosseland
Mark Lewis Belandres Barbero
Annetine Staff
Ragnhild Øydna Støen

Originalartikkel

Halvor Næss
Ulrike Waje-Andreassen
Jan Brøgger
Lars Thomassen
Lars Thomassen
Ulrike Waje-Andreassen
Halvor Næss
Jan Brøgger
Ottar Bjerkeset
Ulla Romild
Hege S. Haugdahl
Magne Nylenna

Oversiktsartikkel

Anette Ramm-Pettersen
Kaja Kristine Selmer
Karl O. Nakken
Trygve Holmøy
Elisabeth Gulowsen Celius

Legemidler i praksis

Halldis Kartveit Høyland

Noe å lære av

Lene Johnsen
Cathrine Ilsaas
Jostein Salthe
Tone Hoel Lende
Ottar Bjerkeset
Håvard Søiland
Jan Erik Varhaug

Kronikk

Guttorm Raknes
Trude Giverhaug

Intervju

Lisbeth Homlong

Språkspalten

Wlodzimierz Sypula

Anmeldelser

Pål Zeiner
Stein Opjordsmoen Ilner
Inger Johanna Jervidalo Meltvedt
Erik Ekker Solberg
Anders Nesvold

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Åse Brinchmann-Hansen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Anders Taraldset
Lisbet T. Kongsvik

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Åslaug Flo