()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er viktig å få etablert fertilitetsbevarende tiltak for barn og unge med kreft. Nedfrysing av testikkelvev er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

  Overlevende etter barnekreft har økt risiko for nedsatt spermieproduksjon, avhenging av alder, krefttype og behandling. Nå har svenske forskere undersøkt sammenhengen mellom onkologisk behandling hos barn og unge og risiko for azoospermi (1).

  Studien omfattet 151 menn i alderen 18 – 45 år som var blitt behandlet for tumor i sentralnervesystemet eller en malign sykdom før 18 års alder. Det var minst fire år siden de sist hadde fått behandling. Andelen menn med azoospermi var 18 %, størst hos dem med Hodgkins lymfom (53 %) og hos dem som var blitt behandlet med høye doser alkylerende legemidler (80 %). Subnormalt inhibin B-nivå, forhøyet FSH-nivå og subnormalt testikkelvolum var assosiert med økt risiko for azoospermi.

  – Ikke uventet var det de som hadde fått svært høye doser med cisplatin eller alkylerende agens alene, eller i tillegg til strålebehandling, som hadde størst risiko for azoospermi, også pasienter under ti år, sier lege Henriette Magelssen ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.

  – At så mange som 18 % av dem som ble behandlet for barnekreft senere var blitt infertile, understreker viktigheten av gode prosedyrer for fertilitetsbevarende tiltak også hos barn med kreft. Nordiske retningslinjer for fertilitetsbevarende tiltak hos barn og unge med kreft er under utarbeiding, men det er utfordringer. Nedfrysing av testikkelbiopsier for senere spermiehøsting er foreløpig ikke et tilbud i Norge, sier Magelssen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media