Utmerket om idrettskardiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Whyte, Greg

  Sharma, Sanjay

  Practical ECG for exercise science and sports medicine

  167 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2010. Pris GBP 22

  ISBN 978-0-7360-8194-8

  En sjelden gang skjer det sjokkerende: En idrettsutøver faller livløs om, iblant med «hele verden» som TV-tilskuer. De senere årene er man blitt mer oppmerksom på at selv om idrett er sunt for de fleste, kan det være farlig for noen få. EKG hos toppidrettsutøvere kan ha bisarre forandringer. Hva er normal hjertefysiologi hos dem som trener mye? Hvordan skal en  lege vurdere «patologiske» EKG-forandringer hos en tilsynelatende supersprek person? Hva med screening av utøvere – en til dels opphetet debatt i mange land og med ulike løsninger? Bred interesse for mosjon, og ganske hard trening også blant eldre mosjonister, har dessuten gjort det viktig å differensiere normale og patologiske forandringer i hjertet som følge av intens trening.

  Whyte og Sharma har skrevet en grundig, men lettlest bok om idretts-EKG. Begge forfatterne er internasjonalt meget kjente og har involvert seg i Cardiac Risk in the Young, en frivillig organisasjon som har nedlagt et stort arbeid for å redusere antall unge hjertedøde (1). Whyte er dessuten tidligere toppidrettsutøver. Sharma er sentral innen idrettskardiologi i European Society of Cardiology (2).

  Boken er nærmest et kompendium, rikelig illustrert og tydelig med nøkkelpunkter. Den er basal og enkel, samtidig som den er avansert med komplekse problemstillinger. Boken er velegnet for flere som arbeider med fysisk trening og sport, men spesielt verdifull for indremedisinere, allmennleger og kardiologer. Særlig godt didaktisk er beskrivelsene av hjertets anatomi, elektrofysiologi og EKG-funn knyttet sammen.

  I del 1 tar forfatterne for seg hjertets struktur, funksjon og anatomi, hjertets elektriske egenskaper, aksjonspotensialer, ledningssystemet, autonom regulering og kontraksjonsmønstre. De beskriver EKG i hvile og under aktivitet, og vanlige belastningsprotokoller.

  Del 2 handler om normalt og unormalt hvile-EKG; rytme, intervaller, akser, morfologi, identifisering av forstørrede atrier og ventrikler, iskemi, brady- og takyarytmier, aksessoriske ledningsveier, kanalopatier, perimyokarditt, hypertrofisk kardiomyopati, elektrolyttforstyrrelser og medikamenteffekter. Forfatterne beskriver både normalfysiologiske og patologiske forandringer som kan opptre under trening, likeledes normalt og patologisk belastnings-EKG.

  I del 3 beskriver forfatterne spesifikt idrettshjertet: Hva er fysiologiske forandringer? Hva er patologiske forandringer? Hjertets struktur og systoliske og diastoliske funksjon hos toppidrettsutøvere beskrives, med avgrensning av tillatt masseøkning, veggtykkelser og kammerdiameter hos begge kjønn. Kraftig økt vagustonus kan gi bradyarytmi, som hos utrente er patologi, men hos idrettsutøvere normalt. Synkope hos en idrettsutøver er alltid et varsel, og utredning er påkrevet. Forfatterne omtaler forekomsten av plutselig død i idrett og gjør det klart at de støtter idrettsscreening etter den europeiske modellen; enkel klinisk undersøkelse, egenanamnese og slektsanamnese og et 12-kanal-EKG.

  Boken avsluttes med seks svært interessante og lærerike kasuistikker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media