()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 5/2011 omtalte Ghaderi og medarbeidere manglende reseptuttak etter positiv chlamydiaprøve i Sør-Trøndelag i perioden 2004 – 06 (1). Av dem med positiv prøve hentet 87 % (1 681/1 920) av kvinnene og 74 % (909/1 207) av mennene ut antibiotika innen fire uker etter at prøven var analysert. De nevner at én mulig feilkilde kan være dobbeltresept til en av to partnere. Det er en mindre trolig feilkilde. Dobbelresept gis til partner som ikke søker lege og derfor ikke blir undersøkt for chlamydiainfeksjon.

  En annen feilkilde nevnes ikke. Behandling av diagnostisert eller mistenkt chlamydiainfeksjon er gratis, og antibiotika kan gis direkte til pasienten uten registrering i Reseptregisteret. Dette ble gjort på Olafiaklinikken i perioden 2004 – 06. De siste årene har imidlertid apoteket krevd navneliste over mottakerne for å få medisinen gratis til poliklinikken ifølge blåreseptforordningen. Ved venereaklinikken ved St. Olavs hospital var dette kravet innført allerede før 2004. Det er derfor mulig at registrering i Reseptregisteret var mer fullstendig i Sør-Trøndelag enn i Oslo disse årene.

  Hva kan man så gjøre for å motivere pasientene til ta medisinen? Smittevernloven pålegger legen å utføre smitteoppsporing ved påvist chlamydiainfeksjon. En ubehandlet pasient med positiv chlamydiaprøve må derfor gis time for behandling og smitteoppsporing, og pasienten får ved denne samtalen medisinen i hånden. Pasienten må få klar beskjed om å avstå fra samleie med ubehandlede partnere til også disse har fullført kuren. Legen må ha et lager av antibiotika på kontoret, dette kan fylles på ved å sende liste til apoteket over  dem som har fått gratis medisin ifølge § 4 i blåreseptforordningen.

  Engangsdose azitromycin bør ikke gis mot genital chlamydiainfeksjon og ikke-gonoreisk uretritt på grunn av resistensdrivende effekt (2). I en nylig publisert studie er det dessuten vist dårligere effekt av azitromycin i engangsdose mot genital chlamydiainfeksjon enn en uke med doksycyklinbehandling (3).

  Hvis behandlingen er tatt og smitteoppsporing og behandling av partnere utført, er kontrollprøve etterpå mindre viktig. Europeiske og amerikanske retningslinjer for genital chlamydiainfeksjon anbefaler ikke kontrollprøve (4, 5). Imidlertid anbefales en kontrollprøve etter tre måneder for å avdekke reinfeksjon. En slik kontrollprøve kan med fordel tas hjemme og prøven sendes til legekontoret for videre distribusjon til laboratoriet.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media