Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Tove Heger, ph.d. Malaria in trauma. Studies of post-traumatic malaria falciparum in Cambodia. Utgår fra Norges veterinærhøgskole. Disputas 11.3. 2011.

  Dag Hofsø, ph.d. Type 2 diabetes in morbidly obese subject. Diagnosis, characteristics and effects of surgical and medical weight loss. Utgår fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Disputas 24.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Serena Tonstad, Loma Linda University, School of Public Health, California, USA, Kristian Midthjell, HUNT forskningssenter, Levanger og Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jøran Hjelmesæth, Jens Bollerslev og Trond Jenssen.

  Katrine Dønvold Sjøborg, ph.d. Cervical neoplasia: Causes and consequences. Utgår fra Kvinneklinikken, Sykehuset Østfold. Disputas 25.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Björn Strander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg, Sverige, Susanne Albrechtsen, Haukeland universitetssykehus og Torill Sauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anne Eskild, Agnes Kathrine Lie og Morten B Jacobsen.

  Jørgen Mømb Aarøe, ph.d. Genomic studies of breast cancer; early detection and genomic complexity. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Ingrid Hedenfalk, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige, Markus Ringnér, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige og Tore Jahnsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anne-Lise Børresen-Dale, Vanessa Dumeaux og Anders Lönneborg.

  Rønnaug Solberg, ph.d. Resuscitation of the newborn. An experimental study of toxic effects of supplementary oxygen in newborn piglets. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Colin Morley, University of Melbourne, Australia, Ann-Mari Brubakk, Kvinne-barn-senteret, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Åshild Vege, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ola Didrik Saugstad og Magnar Bjørås.

  Helene Helgeland, ph.d. Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective. Diagnostic classification, characteristics, predictive- and prognostic factors. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Magnus Simrén, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Helene Gjone, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Vegard Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Hanne Kristensen og Trond Markestad.

  Wenche Schrøder Bjorbækmo, ph.d. My own way of moving – The movement experiences of children with disabilities. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 30.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Susanne Rosberg, Institutt for nevrovitenskap og fysiologi, Gøteborgs universitet, Sverige, Thomas Moser, Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold og Inga Bostad, Universitetsdirektørens kontor, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Gunn Helen Engelsrud.

  Finn-Magnus Borge, ph.d. Residential cognitive and interpersonal treatment for social phobia: Outcomes, predictors and factors associated with in treatments changes of social phobia. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 1.4. 2011.

  Bedømmelseskomité: Ewa Mörtberg, Stockholms universitet, Sverige, Odd Havik, Universitetet i Bergen og Tine Jensen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Asle Hoffart og Harold Sexton.

  Gun-Mette Brandsnes Røsand, ph.d. Relationship satisfaction, emotional distress, and relationship dissolution: A population-based study on pregnant women and their partners. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 1.4. 2011.

  Bedømmelseskomité: Frode Thuen, Universitetet i Bergen, Ingunn Størksen, Universitetet i Stavanger og Francisco Pons, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Kristian Tambs, Kari Slinning og Espen Røysamb.

  Kathinka Dæhli Kurz, ph.d. Dynamic MRI: An important tool in problem-solving of breast abnormalities. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.4. 2011.

  Bedømmelseskomité: Edward Azavedo, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Ulrich Bick, Berlin Universitätskrankenhaus Charité, Berlin, Tyskland og Ellen Schlichting, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Kreft- og kirurgiklinikken, Oslo universitetssykehus.

  Veiledere: Per Skaane, Sumit Roy og Kjell-Inge Gjesdal.

  Arne Gunnar Hasle, ph.d. Dispersal of ticks and tick-borne pathogens by birds. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 1.4. 2011.

  Bedømmelseskomité: Björn Olsen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige, Johan Nikolai Bruun, Universitetet i Oslo og Bjørnar Ytrehus, Veterinærinstituttet, Oslo.

  Veileder: Hans Petter Leinaas.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Hui Zhang, ph.d. DAX-1 and Apolipoprotein D in breast cancer. Utgår fra Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus. Disputas 25.3. 2011.

  Veiledere: Jan Baak, Emiel A. M. Janssen og Håvard Søiland.

  Helga Myrseth, ph.d. Pathological gambling. Treatment and personality factors. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 29.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Mark Griffiths, School of Social Science, Nottingham Trent University, Storbritannia, Ingeborg Rossow, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Oslo og Svein Larsen, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Ståle Pallesen og Bjørn Helge Johnsen.

  Elisabeth Schanche, ph.d. From self-criticism to self-compassion: An empirical investigation of hypothesized change processes in the Affect Phobia Treatment model of short-term dynamic psychotherapy for patients with Cluster C personality disorders. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 30.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Jon Trygve Monsen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Stig Bernt Poulsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Danmark og Anita Lill Hansen, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Svein Erik Gausta, ph.d. Cardiovascular changes in diving: From human response to cell function. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 11.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Constantin Balestra, Environmental & Occupational Physiology Laboratory, Brüssel, Belgia, Susan Kayar, Booz Allen Hamilton on site at Office of Naval Research, US Navy, USA og Svein Erik Gisvold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Alf Brubakk.

  Arne Solberg, ph.d. Outcome assessments in non-metastatic prostate Cancer. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 25.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Lisa Sengeløv, KAS Herlev, Danmark, Viktor Berge, Oslo universitetssykehus og Stein Hallan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Anders Angelsen og Olav A. Haugen.

  Henrik Sahlin Pettersen, ph.d. Cytotoxicity and repair of uracil and 5-fluorouracil in DNA. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 28.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Vilhelm A. Bohr, National Institute on Aging, Bethesda, Maryland, USA, Luisa Luna, Universitetet i Oslo og Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Hans E. Krokan og forsker Bodil Kavli.

  Pui-Lam Wong, ph.d. Physical and physiological capasity of soccer players: Effects of strength and conditioning. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 29.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Iñigo Mujika, University of the Basque Country, Spania, Barry Drust, John Mores University, Liverpool, England og Charlotte Bjørk Ingul, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Ulrik Wisløff.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

  Ketil Lenert Hansen, ph.d. Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 25.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Peter Sköld, Centre for Sami Research, Umeå universitet, Sverige, Sven Hassler, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Högskolan Väst, Trollhätten, Sverige og Olaug Lian, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Maria Therese Ahlen, ph.d. Specificity and HLA-restriction of CD4 T Cells Associated with Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 31.3. 2011.

  Bedømmelseskomité: Johanna Olweus, Seksjon for Immunologi, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo, Sentot Santoso, Institute for Clinical Immunology and Transfusion Medicine, Justus-Liebig University, Tyskland og Monica Alterskjær Sundset, Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media