Fedme og overdødelighet som tema

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Også i 1932 var fedme og overdødelighet et tema. I et lite avsnitt i Tidsskriftet 1932, side 274, er det referert en artikkel fra «Forskningstidene» 1932, nr. 20, hvor overlege dr. med. Secher, lege ved Statsanstalten for livsforsikring i København, nylig i et foredrag hadde gjort oppmerksom på at ved 50 års alder betyr det å veie 10 kg mer enn normalvekt en overdødelighet på 12 %. Går man opp til 15 kg over normalvekten finner man en overdødelighet på 16 %. Pr. 10 000 innbyggere vil der av de fete i 45års alderen dø 39,7 % av apopleksi, mens der av folk med normalvekt bare dør 11. Av hjertesykdommer dør 38 fete, men bare 12 med normalvekt. Av nyrelidelser 37 fete, men bare 9 av folk med normalvekt.

  Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media