Færre dør av malaria på Zanzibar

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av malaria ser ut til å være betydelig redusert på Zanzibar etter at man oppskalerte kontrolltiltakene i 2004.

  Fra 2004 er det på Zanzibar blitt gjennomført et malariakontrollprogram med fire tiltak: behandling med kombinasjonspreparater som inneholder artemisinin, distribuering av myggnett innsatt med insekticid, spraying av hus med insekticider og preventiv legemiddelbehandling (sulfadoksin-pyrimetamin) av gravide. Dette ser ut til å ha gitt en betydelig reduksjon i forekomsten av malaria, ifølge en ny studie (1).

  Journalgjennomgang ved seks av de sju sykehusene på øya viste en reduksjon i antall malariarelaterte dødsfall på 90 % (95 % KI 55 – 98 %) og i antall innleggelser på 78 % (95 % KI 48 – 90 %) i perioden fra 1999 – 2003 til 2008. Andelen dødsfall forårsaket av malaria ble redusert fra 46 % til 12 % hos barn under fem år og fra 52 % til 4 % hos dem over fem år. I endemiske områder vil en stor andel av anemitilfellene skyldes malaria, og antall innleggelser pga. anemi falt med 87 % (95 % KI 57 – 96 %), parallelt med reduksjonen i malaria. At den bedrede overlevelsen virkelig kunne tilskrives reduksjon i malariaforekomsten, ble støttet av at andelen positive prøver sank fra 37,5 % av alle undersøkte mikroskopiske preparater til 0,6 %, som er en reduksjon på 99,5 % (95 % KI 92 – 99,9 %).

  Gode resultater har man også oppnådd med tilsvarende programmer i andre subsahariske land som Zambia, Ekvatorial-Guinea, Rwanda, Etiopia, i øystaten São Tomé og Príncipe og i Gambia. Effekten av programmene er oppløftende, men forfatterne advarer mot at gjenoppblomstring av malaria kan skje, slik det gjorde på Zanzibar etter at man hadde redusert malariaforekomsten ved bruk av DDT i 1970-årene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media