Kunngjøringer:

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 21.3.2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Nordlandssykehuset HF, Bodø som utdanningsinstitusjon for LIS i bryst- og endokrinkirurgi i gruppe II.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 24.3.2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet  vurdering grunnlag for å godkjenne Diakonhjemmets sykehus som utdanningsinstitusjon i fordøyelsessykdommer i gruppe II.

Anbefalte artikler