Barn bør ikke utsettes for røyk

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ni av ti godtar ikke at det røykes i nærvær av barn. Det viser en ny undersøkelse som Tobakksfritt og Legeforeningen nylig la frem.

  Oppfatningen gjelder alle aldersgrupper og deles også av røykerne. 91 % av de kvinnelige respondentene godtar ikke røyking når barn er til stede. – Dette er historisk gode tall, sier professor Asbjørn Kjønstad. Han viser til at tilslutningen i befolkningen ikke var like høy når forslaget om røykfrie serveringssteder ble lansert. Kjønstad tar til orde for at røyking på barnerom og i bil bør forbys.

  – Vi vet nå at passiv røyking hos barn gir en rekke helseskader som redusert lungefunksjon, akutte luftveisinfeksjoner, utvikling av astma og mellomørebetennelse, sier leder i Tobakksfritt professor Tore Sanner. – Det er derfor gledelig at en så stor andel mener det er uakseptabelt å røyke i nærvær av barn. Legeforeningen er en av flere organisasjoner som er tilsluttet Tobakksfritt.

  Snus opp – røyking ned

  Snus opp – røyking ned

  Den nye undersøkelsen støtter også opp under tall som viser at dagligrøykingen i Norge er på vei ned. 14 % svarte at de er dagligrøykere, men flere enn tidligere oppgir at de snuser daglig. 25 % av de under 30 år oppgir at de snuser daglig, mot bare 16 % for ett år tilbake. – Det er gledelig at andelen dagligrøykere har gått ned, men bekymringsfullt at andelen snusere har økt, sier Sanner. – Det er lenge siden vi har hatt så mange unge som er avhengig av tobakk, konstaterer han.

  Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i februar 2011 blant vel 1 000 respondenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media