Spennende samhandlingsdebatt

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var ivrig diskusjon da omstillinger og samhandlingsreformen var temaer på et seminar i regi av regionsutvalg Midt-Norge.

  Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen (f.v), Torunn Janbu og Per Kristian Vareide fra KS diskuterte ivrig i pausen. Foto Lisbet…
  Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen (f.v), Torunn Janbu og Per Kristian Vareide fra KS diskuterte ivrig i pausen. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Seminaret samlet over seksti deltakere, både tillitsvalgte og medlemmer, fra regionen. – Slike møter er viktige debattarenaer som kan åpne for bedre samarbeid om gode løsninger på vanskelige problemer, sier president Torunn Janbu som også var en av foredragsholderne.

  Må få politikerne på banen

  Må få politikerne på banen

  – Det er viktig å ha et internasjonalt perspektiv for det minner oss om hvor priviligerte vi tross alt er i Norge når det gjelder helsetjenester, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Han var invitert til seminaret for å snakke om samhandling sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. – Det har vært en utvikling i helsetjenesten fra at vi kunne ta oss råd til «alt» til i dag hvor vi må prioritere. Det er de politisk prioriterte områder som blant annet psykisk helsevern og rus som har hatt vekst. Særlig er somatiske tjenester strengt økonomisk styrt, sa han.

  – Hva skjer i realiteten når vi har mindre penger enn vi kunne bruke til gode formål? spurte Larsen. – Jo vi må prioritere, og det er vanskelig. Politiske prioriteringer peker på grupper som skal prioriteres opp. Det betyr at man har en stilltiende nedprioritering av de gruppene som ikke prioriteres opp, sa han.

  – Selv i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering er det vanskelig å si at noen grupper skal prioriteres ned. Det er vanskelig å se hvordan vi skal få politikerne på banen her, sa fastlege og tidligere medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Marte Walstad.

  – Det er ikke lett å få politikerne på banen for å diskutere dette. Kanskje kan vi knytte det til forskning, kanskje via en debatt om egenandeler, mente Bjørn-Inge Larsen.

  Omstilling og samhandling

  Omstilling og samhandling

  – Gode omstillingsprosesser krever mål som er forstått av alle, involvering og god ledelse, sa Torunn Janbu. – For å skape forutsigbarhet for sykehusene, må politikerne få på plass en nasjonal sykehusplan. Den må beskrive hva et sykehus er, med minstekrav til innhold og hvor sykehusene skal ligge. Setningen om at ingen lokalsykehus skal legges ned må fjernes, påpekte Janbu.

  Fagsjef i KS Per Kristian Vareide ga uttrykk for skepsis til samhandlingsreformen. Han sammenliknet reformen med teaterstykket Mens vi venter på Godot. Godot kom aldri. – Gode intensjoner alene skaper ingen reform, det må handling til, påpekte han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media