God EKG-bok for indremedisinere

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jern, Sverker

  Klinisk EKG-diagnostik

  254 s, ill, CD. Ljungskile: Sverker Jern utbildning, 2010. Pris SEK 699

  ISBN 978-91-633-6666-6

  Sverker Jern (f. 1954) er en autoritet på EKG, med lang fartstid ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset og med ansvar for den sentraliserte EKG-tolkningen i LIFE-studien. I 1984 ga han ut en lærebok i EKG som raskt fikk stor utbredelse, hovedsakelig i Sverige. Nå har han kommet med en ny, betydelig utvidet utgave.

  Boken er tradisjonelt bygd opp med hovedstrukturen introduksjon, arytmier og morfologisk diagnostikk, og underkapitler, som til sammen dekker feltet godt. Det er mye tekst, men også utsøkt gode illustrasjoner i fargetrykk. Registeret er godt. Det er et fåtall skrivefeil og feilformuleringer, og teksten er oppdatert etter de nyeste retningslinjene.

  Teksten er akademisk saklig, omfattende og korrekt i sin beskrivelse av hvordan EKG ser ut ved tilstand etter tilstand, men forfatterens sannsynlige begeistring for faget slipper aldri igjennom. For medisinstudenter synes jeg at det er en svakhet at boken vesentlig beskriver, men unnlater å forklare. Den undrende studenten finner ikke svar på hvorfor iskemi transmuralt gir ST-løft, mens det i subendokard vises som ST-senkning. Eller hvorfor T-bølgen normalt blir konkordant med QRS-vektor, mens atriets repolarisering er motsatt rettet P-bølgen. Eller hvorfor s-Ca2+ .påvirker QT-tiden. Dagens fysiologiske kunnskap gir oss mulighet til å kunne forstå mer enn å måtte huske. Denne mangelen deles imidlertid med de fleste andre aktuelle EKG-bøkene på markedet.

  Det følger med en CD med EKG-eksempler, utarbeidet av datteren Helene Jern. Denne krever oppkobling til Internett for å aktiveres, og skal tillate installasjon på to PCer for hver lisens. Dette fungerte ikke opp mot tjeneren og sikkerhetsprogrammet ved Universitetet i Oslo før utgiverne modifiserte sitt program. Her er eksemplene gode og ordnet etter vanskelighetsgrad (tre nivåer). Brukeren beskriver rytme, overledning og morfologi ved hjelp av elektronisk stikkpasser og rullemenyer, og kan bryne svaret mot en stikkordpreget fasit. Her kunne det med fordel også vært en lenke til mer utdypende kommentarer om det enkelte EKG, både om premissene for diagnosen, ev. alternative tolkninger og litt om klinisk relevans.

  Forfatteren har valgt ikke å ta med barne-EKG. Så dekkende boken ellers er, kunne det vært naturlig i det minste å vise den normale utviklingen med alderen. Svært mange bruker EKG-apparater med elektronisk tolkningsprogram. Slike programmer har noen sterke sider, men begår ofte grove, karakteristiske feil. Noen eksempler på slike fallgruver kunne også godt vært tatt med. Heller ikke senpotensial-EKG eller analyse av hjertefrekvensvariasjon er omtalt, mens langtids-EKG er meget pedagogisk omtalt.

  Samlet vurdert er dette en god bok for utdanningskandidater i indremedisin, interesserte primærleger og studenter. Den passer best for dem som allerede har noe kunnskap om EKG. For leger som utdanner seg i kardiologi, blir det for snaut.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media