Psykoser på dagsordenen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Psykoser stod på dagsordenen da Norsk psykiatrisk forening i mars arrangerte Psykiatriveka 2011 i Stavanger.

Stavanger Universitetssjukehus har gjennom sin deltakelse i TIPS-prosjektet (tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose) gjort seg bemerket for forskning innenfor psykosefeltet.

– Det var derfor naturlig å velges status for psykoseforskningen som hovedtema, sier leder i Norsk psykiatrisk forening Jan Olav Johannessen. Formålet med Psykiatriveka er å formidle ny kunnskap innenfor viktige områder av psykiatrien. – I ulike parallellsesjoner dekket vi også svært mange andre aktuelle temaer innen faget, sier Johannessen.

Noen av temaene som ble tatt opp var spiseforstyrrelser og transkulturell psykiatri med traumebehandling i et kulturelt perspektiv.

Lokale fagmiljøer trekkes inn i forelesningsrekken og i år sto fagmiljøet ved Jæren DPS for behandling av negative symptomer ved schizofreni.

– Det skaper dynamikk og er faglig stimulerende når lokale krefter kan lage slike forelesninger, sier Johannessen.

Det var femte gang Psykiatriveka ble arrangert.

Anbefalte artikler