()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er med sorg vi mottok budskapet om vår kjære venn og kollega Bjørn Klevmarks bortgang 11.2. 2011. Han ble 84 år gammel.

  Bjørn avla embetseksamen i 1952 og tok kirurgisk utdanning ved Bærum sykehus, Ullevål, Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus. Han ble spesialist i generell kirurgi i 1965 og i urologi i 1976. I 1967 – 70 var han stipendiat ved Nevrofysiologisk institutt. Inspirert av flere norske forgjengere studerte han urinblærens funksjon under fylling med forskjellige fysiologiske hastigheter. Dette arbeidet ble avgjørende for hans videre karriere og førte til doktorgraden i 1978.

  I 1985 ble han avdelingsoverlege og professor i urologi ved Rikshospitalet. Han var en pioner innen forståelsen av ereksjonsproblemer og utviklet en teknikk for plikering av tunica albuginea ved kongenitt peniskurvatur. Under hans ledelse ble avdelingen et nasjonalt senter for nevrourologi og andrologi. Som den første beskrev han fire diagnostiske mønstre som kan utledes av noe så enkelt som en miksjonsliste. Han publiserte over 100 vitenskapelige artikler, den siste i fjor, dertil var han redaktør og medforfatter i nasjonale og internasjonale fagbøker, senest i 2008.

  Her hjemme opprettet han for 30 år siden en nasjonal tverrfaglig urodynamisk diskusjonsgruppe (UDYDIG). Det sier mye om Bjørns anseelse, også i utlandet, at han og gruppen i 1988 ble valgt til å arrangere verdenskongressen International Continence Society (ICS). Av foreningens den gang rundt 1 000 medlemmer (2 500 nå) fant vel 600 veien til Oslo konserthus. Takket være økonomisk overskudd kunne gruppen over en tiårsperiode (1993 – 2003) invitere 84 av verdens fremste nevrourologer til Oslo biennial symposium on lower urinary tract physiology and pathophysiology (OBSLUT). Foredragene ble publisert i Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, til sammen 628 sider. I anledning Bjørns 70-årsdag utga samme tidsskrift et supplement der han ble hyllet av 58 utenlandske og norske forskere. Bjørn var medlem av ICS’ vitenskapelige komité 1987 – 88 og fra 1995 æresmedlem av Norsk urologisk forening. Han veiledet tre kolleger frem til doktorgrad.

  Bjørn viste tidlig naturlige lederegenskaper. I maidagene 1945 var han president for 6  000 jublende Oslo-russ. Hans intellektuelle kraft og menneskelige kvaliteter avtvang respekt og hengivenhet. Han var en usedvanlig kunnskapsrik, reflektert, varm og sjenerøs person. Det var ikke uten grunn at han i 2008 ble intervjuet i Tidsskriftet. Man trivdes i hans nærhet. Han øste av sitt åndsoverskudd og kunne holde inspirerte, spontane foredrag om litteratur, billedkunst, vitenskapshistorie eller musikk – som oftest krydret med humor. Naturen var en kilde til rekreasjon og refleksjon, friluftsmannen likte seg særlig godt i Nordmarka og i Hemsedalsfjellene.

  Bjørn Klevmark har satt varige spor i norsk og internasjonal medisin. Han var en hedersmann i all sin ferd. Vi som har hatt ham som venn, medarbeider og læremester, står tilbake med en følelse av savn, stolthet og ærbødighet. Tankene våre går til hans kjære Inger, som alltid var en lojal og inspirerende støtte.

  På vegne av Urodynamisk diskusjonsgruppe

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media