()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regelmessig bruk av solbeskyttende krem forebygger malignt melanom.

  Dokumentasjonen for at solbeskyttelseskremer forebygger malignt melanom, har hittil vært indirekte. Bruk av slike kremer hindrer solforbrenning, som er en viktig risikofaktor for denne krefttypen, og reduserer forekomsten av solinduserte DNA-skader i hudceller.

  I 1992 ble voksne i Nambour, en småby i Queensland, Australia, randomisert til to grupper: Intervensjonsgruppen (n = 812) fikk i perioden 1992 – 96 gratis tilgang til en krem med solfaktor 16 og ble bedt om å smøre kremen i ansikt, nakke, armer og hender hver morgen og å gjenta smøringen etter bading, mye svetting og ved særskilt intens soleksponering (1). De øvrige (n = 809) ble bedt om å fortsette som før. Opplysninger om fritidsaktiviteter, solingsvaner og bruk av solfaktorkrem ble registrert ved spørreskjema frem til 2006. Forekomsten av malignt melanom ble registrert ved spørreskjema, patologiske laboratorier og delstatens kreftregister.

  Primært malignt melanom ble diagnostisert 11 ganger i intervensjonsgruppen, mot 22 i kontrollgruppen (hasardratio 0,50; 95 % KI 0,14 – 1,02). Reduksjonen var særlig stor for invasivt malignt melanom, henholdsvis 3 og 11 (hasardratio 0,27; 95 % KI 0,08 – 0,97).

  – Dette er den første randomiserte studien om bruk av solfaktorkrem og forekomst av malignt melanom. En slik studie har vært etterlyst lenge, sier overlege Ingeborg Bachmann ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

  – Mye tyder på at den høye forekomsten av malignt melanom i Norge i stor grad er knyttet til endrede solingsvaner og mer ferie. Derfor anbefaler vi folk fornuftige solingsvaner og å unngå solforbrenning, noe som også innebærer bruk av solfaktorkrem, sier Bachmann.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media