Fedmeepidemien bekymrer

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi ønsker strukturelle tiltak for å få bukt med fedmeepidemien. Inaktivitet og dårlig kosthold er et økende problem i Norge og resten av verden.

  Det sa helsedirektør Bjørn Inge Larsen i sitt foredrag for regionsutvalg Midt-Norge i mars. – Røykingen er på vei ned fordi tiltakene vi over tid har satt inn på dette området har truffet gruppen godt og har ført til at fallet i gruppen dagligrøykere er stor. Det som kommer som erstatning nå når røyking er på vei ned, er den store økningen i inaktivitet og dårlig kosthold, sa helsedirektøren. Larsens foredrag omhandlet samhandlingsreformen sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  Over hele verden går folk opp i vekt. Dette skjer også i de fattigste landene fordi vi har blitt så flinke til å produsere billig og fet mat. Vektøkningen i Norge er nå på samme nivå som i USA. – Dette vil gi høyere forekomst av diabetes og hjerte- og karsykdommer, sa Larsen

  Lang tradisjon i Norge

  Lang tradisjon i Norge

  I Norge er det en lang tradisjon for å sette inn tiltak når det gjelder tobakk og alkohol, og det er godt dokumentert at tiltakene virker. – Tiltakene er basert på gode råd og veiledning som treffer folk med god utdanning som er vant til å ta til seg god informasjon. Nå må vi gå videre med strukturelle tiltak når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet, påpekte Larsen.

  Må engasjere oss

  Må engasjere oss

  Livsstilssykdommer knyttet til blant annet kosthold, røyking og alkohol har til i dag blitt sett på som et velstandsproblem. – Det er nå en gryende forståelse internasjonalt for at vi må være ansvarlige og engasjere oss når det gjelder denne problemstillingen. Det er en endring i verdensbildet når det gjelder hva disse sykdommene representerer, sa han.

  FNs hovedforsamling skal drøfte denne problemstillingen på et møte i september 2011. – Vi får da forhåpentligvis statslederes oppmerksomhet rettet mot dette. I motsetning til tobakksindustrien, så må man samarbeide med matvareindustrien. Man kan forby markedsføring av usunn mat og prisene på sunn mat kan settes ned. Man kan for eksempel ta momsen av de sunne og legge til avgifter på de usunne. Fysisk aktivitet bør også inn på timeplanen i skolen hver dag. Dette er noen av tiltakene som kan iverksettes. På disse områdene er jeg faktisk ganske utålmodig, avsluttet Bjørn-Inge Larsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media