Forstyrrelser i hjernen ved migrene

Nyheter Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Migrenepasientene har mer langsom hjerneaktivitet enn friske kontrollpersoner. Funnene viser at hjernebarken hos migrenepasienter er påvirket av sykdommen selv når pasientene ikke har anfall.

  Marte Helene Bjørk har ved hjelp av EEG målt hjernebølgene hos 41 migrenepasienter og 32 friske kontrollpersoner på flere ulike dager, i hvile og under stimulering med blinkende lys.

  – Vi fant at migrenepasientene hadde økt thetaaktivitet, altså langsomme hjernebølger, i forhold til kontrollpersonene mellom anfall. 36 timer før anfall var hjernebølgene enda langsommere, med økt deltaaktivitet. Aktiviteten ble også mer asymmetrisk. Selv mer enn 72 timer før anfall var det mer langsomme bølger på den siden av hodet som kom til å utvikle smerter. I perioden like etter anfall var hjerneaktiviteten som ellers mellom anfall, sier Bjørk.

  Også følsomhet for anfallstriggere som lyd, lys, lukt og fysisk aktivitet samvarierte med langsommere hjernebølger. Pasienter som hadde hatt sykdommen lenge eller led av lange anfall, hadde langsommere alfaaktivitet, og pasienter med sterke smerter hadde økt deltaaktivitet i alle deler av hjernen.

  – Funnene våre indikerer lette funksjonsforstyrrelser i hjernebarken hos migrenepasienter. Endringene av EEG mer enn ett døgn før hodepinen tar til, støtter teorien om at vekslende aktivitetsgrad i hjernebarken kan ha betydning for utviklingen av migreneanfall. Resultatene taler også for at sterke migrenesymptomer kan endre hjerneaktiviteten i lettere grad, sier Bjørk.

  Ordforklaringer

  EEG: Elektroencefalografi er en nevrofysiologisk registrering av hjernens elektriske aktivitet ved hjelp av elektroder. Hjernebølgene deles inn i frekvensbånd: delta (0 – 4 Hz), theta (4 – 8 Hz), alfa (8 – 13 Hz) og beta (14 – 30 Hz). Hos friske ser man hovedsakelig alfaaktivitet i avslappet tilstand med øynene lukket, theta ses under døs og delta under søvn. Beta ses når øynene er åpne og hjernen er aktivisert. Mengden av de ulike frekvensbåndene kan måles objektivt med teknikken kvantitativ EEG (QEEG). I dag brukes QEEG mest i forskningssammenheng.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media