()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med gastrointestinal stromal tumor uten kjente mutasjoner kan ha mutasjon i genet for suksinatdehydrogenase.

  Gastrointestinal stromal tumor er den vanligste mesenkymale neoplasmen i mage-tarm-kanalen. Den er resistent mot kjemoterapi. Mange av svulstene har mutasjoner i genene KIT eller PDGFRA, og behandling med småmolekylære inhibitorer av muterte KIT- og PDGFRA-proteiner har revolusjonert behandlingen og prognosen for disse pasientene. Men mange gastrointestinale stromale tumorer, særlig hos barn, mangler slike mutasjoner, og målrettet terapi har derfor liten effekt.

  Det arvelige Carney-Stratakis’ syndrom, som skyldes mutasjon i genet for suksinatdehydrogenase (SDH), innebærer risiko for utvikling av gastrointestinal stromal tumor og paragangliom. I en internasjonal studie med 34 pasienter med gastrointestinal stromal tumor uten KIT- og PDGFRA-mutasjoner hadde fire mutasjon i varianter av SDH-genet, og alle de 34 pasientene hadde redusert proteinuttrykk av suksinatdehydrogenase (1).

  – Forfatterneanbefaler at pasienter med gastrointestinal stromal tumor uten KIT- eller PDGFRA-mutasjonerbør testes for mutasjon i SDH-genet, sier overlege Kirsten Sundby Hall, som er leder for sarkomprogrammet ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

  – Det kan være viktig å få avklart om en pasient med gastrointestinal stromal tumor har Carney-Stratakis’ syndrom. Før man opererer disse pasientene for eventuelt tilbakefall av gastrointestinal stromal tumor må de undersøkes for hormonproduserende paragangliom. Alvorlige komplikasjoner kan oppstå under en slik operasjon. PET-CT kan brukes for å påvise begge tumortypene. Ved å identifisere genmutasjoner ved gastrointestinal stromal tumor kan man lettere kunne fremstille ny målrettet terapi, sier Sundby Hall.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media