Legeforeningen satser på veiledning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle godkjente utdanningsavdelinger plikter å oppnevne veileder for leger i spesialisering og det skal regelmessig og systematisk gjennomføres veiledningssamtaler.

  Alle sykehusleger mottar med dette Tidsskriftet en lommefolder om veiledning av leger i spesialisering. Folderen er utarbeidet som ledd i Legeforeningens satsning på forskning og fagutvikling. Hensikten er kort å si noe om hva veiledning er, hvorfor det er viktig at leger i spesialisering får veiledning og hvilke temaer som egner seg for veiledningssamtaler. Folderen bør ligge i lommen på alle legefrakker, og den bør brukes aktivt.

  Overleger får lommefolderen som veiledere og leger i spesialisering fordi de skal vite hva de har krav på.

  I tillegg til dette satser Legeforeningen på å øke antall kvalifiserte veiledere ved å tilby kurs om veiledning. Informasjon om  kursene fås ved henvendelse til Elin Stangeland på adresse elin.stangeland@legeforeningen.no eller Terje Pettersen på adresse Terje.Pettersen@stami.no. Utdanningsprogrammet «Veiledning i medisinsk spesialistutdanning», som består av to filmer med kurshefte, er gjort tilgjengelig på nett, og våren 2011 blir prøveprosjekt med gruppeveiledning av leger i spesialisering iverksatt.

  Resultatene av evalueringen vil gjøres kjent gjennom Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media