Feil er vanligere enn svindel

Nyheter Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det kan være mange grunner til at en vitenskapelig artikkel blir trukket tilbake. I mange tilfeller skyldes det vitenskapelige feil.

  I perioden 2000 – 10 ble 788 engelskspråklige artikler trukket tilbake i PubMed. I to artikler har man undersøkt disse nærmere (1, 2).

  Man skilte mellom svindel (manipulering av data) og feil (alle andre årsaker). Feil forekom langt hyppigere enn svindel (73,5 % versus 26,6 %) (1). Den vanligste årsaken til tilbaketrekking var vitenskapelige feil (31,5 %). Antall tilbaketrukne artikler økte signifikant i perioden. Tidsskriftene sviktet ofte ved ikke å varsle leserne om tilbaketrekkingen. I 31,8 % av tilfellene ble tilbaketrekkingen ikke anført på noe vis.

  I den andre artikkelen viste man at artikler som ble trukket tilbake pga. svindel var publisert i mer prestisjefylte tidsskrifter enn de som ble trukket pga. feil (2). Svindelartikler var oftere skrevet av en førsteforfatter som hadde trukket tilbake andre artikler (53 % versus 18 %). Slike artikler hadde også signifikant flere forfattere og ble trukket tilbake etter lengre tid enn de andre.

  Selv om antall tilbaketrukne artikler økte i studieperioden, kan undersøkelsen ikke gi svar på om svindel i forskning er vanligere nå enn før. Prosedyrer og ordlyd ved tilbaketrekking bør trolig bli mer standardisert slik at det er tydelig hva som ligger bak i hvert tilfelle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media