Ser frem til å veilede kolleger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Silja Rekdal, fastlege ved Haugerud legesenter, er en av ca. 30 nye veiledere i allmennmedisin. De nye veilederne er påmeldt et program som startet med et firedagers kurs i januar 2011.

Silja Rekdal starter veiledergruppe i mai. Foto Lise B. Johannessen

– Det var et utrolig morsomt og engasjerende kurs og vi fikk prøve ut en del nyttige teknikker som kan brukes ved arbeidet i gruppene, sier Silja Rekdal om erfaringene etter det første kurset. – Superengasjerte veilederkoordinatorer ga kjempeinspirasjon og jeg fikk veldig lyst til selv å starte som veileder og ha en egen gruppe, sier hun.

Veilederkoordinator Bente Aschim forteller at de ser etter veiledere som har blikk for andre og som er spesialist i allmennmedisin

Silja Rekdal fikk autorisasjon som lege i 2002 og har arbeidet som allmennlege siden 2005. Hun er nå i praksis med seks leger og turnusleger og har også selv deltatt to år i gruppe hos Bente Aschim. Gruppene består stort sett av yngre leger som har tatt det valget at de vil spesialisere seg i allmennmedisin.

– Jeg ønsket å bli veileder fordi jeg opplever det som en fin måte å få stimulert faglig nysgjerrighet og refleksjon rundt egen praksis, sier Rekdal. – Jeg håper også å kunne bidra med det engasjementet jeg selv har i forhold til min egen jobb, sier hun. – Jeg er veldig glad i jobben min og synes det er fint å følge pasientene og deres familier over tid.

– Man skal være motivert for å begynne med dette, og jeg er spent på om jeg klarer å aktivisere alle og bidra til god gruppedynamikk, sier Silja Rekdal. Hun er opptatt av at alle skal ha en plass i gruppen og at det skal være trygt å dele vanskelige erfaringer og ikke bare suksesshistorier.

– Veilederen skal ikke være et orakel, men vi skal finne ut av ting sammen og reflektere over hvordan vi driver en praksis, sier hun. Rekdal starter sin første gruppe med åtte deltakere i mai, og regner med at erfaringene i gruppen vil gi henne lyst til å fortsette som veileder. I tillegg til egne grupper møtes også noen av deltakerne fra kurset jevnlig. Silja Rekdal forteller at noen av deltakerne som bor i Oslo-området har registrert seg som smågruppe. – Det gir anledning til å lære litt mer, sier hun.

Veilederprogrammet som ble innledet i januar 2011 fortsetter med en ny samling høsten 2011 og en siste samling høsten 2012. Programmet omfatter veiledere i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, men de fleste er innen allmennmedisin. Etter å ha gjennomgått alle tre samlinger og fullført veiledning av egen gruppe blir deltakerne godkjent som veiledere. De kan da påta seg å veilede nye grupper ettersom behovet melder seg.

Det er i dag 93 veiledergrupper hver med 6–10 deltakere fordelt på alle fylker. Noen veiledere har flere grupper. – De første gruppene kom i stand i 1985, samme år som spesialiteten ble dannet. Veilederne gjør en svært viktig innsats både i å sosialisere yngre kolleger inn i virksomheten og i selve fagutviklingen i de enkelte disipliner, understreker Bente Aschim.

Anbefalte artikler