Enda mer kunnskap om det samme

Jannike Reymert Om forfatteren
Artikkel

Hardman, Adrianne E.

Stensel, David J.

Physical activity and health

The evidence explained. 340 s, tab, ill. Oxon: Routledge, 2009. Pris GBP 35

ISBN 978-0-415-42198-0

Fysisk aktivitet fremmer god helse og forebygger mange sykdommer, særlig vår tids store folkesykdommer. Trenger du å lese en hel bok med grundig vitenskapelig dokumentasjon for å godta denne påstanden? Eller holder det med ovenstående setning?

Vi er kanskje forskjellig skrudd sammen. Noen av oss føler behov for å lese nok en bok for å være helt trygge på at det er helt sikkert at fysisk aktivitet er et nyttig hjelpemiddel – både for å forebygge og behandle de store folkesykdommene. For dem vil jeg anbefale Physical activity and health fordi den er lettlest og har søkelyset rettet mot tilstander der fysisk aktivitet virkelig gjør forskjell: diabetes, fedme, kardiovaskulære sykdommer, metabolsk syndrom, osteoporose, barn og aldring. Rygglidelser og psykisk sykdom glimrer forresten med sitt fravær. Du kan faktisk ikke være i tvil om nytten av fysisk aktivitet etter å ha lest deg gjennom disse kapitlene som buler av oppdaterte forskningsresultater – bare kildehenvisningene fyller 38 sider, altså over 10 % av boken. Det man derimot kan undres på, er hva som er galt med forskningen som beviser det samme om igjen og om igjen, i stedet for å ta neste skritt: å lete etter praktisk bruk av det vi nå vet så altfor godt, og ikke trenger flere forskningsresultater på.

For oss som lever i en hverdag fylt av ørevoks og andre banaliteter, gir forfatterne en flott repetisjon i faget epidemiologi og hvordan man skal tolke forskningsresultater. Forfatterne gir også en god innføring i oppdatert viten om de ovennevnte sykdomsgruppene.

Spørsmålet er bare om vi skal bruke tid på å lese dette. Burde vi ikke snart komme oss et skritt videre og finne ut hvordan vi får befolkingen til å bedrive mer fysisk aktivitet – siden det er så helsebringende. Denne problemstillingen tar forfatterne ikke fatt i, og det har nok heller aldri vært intensjonen. Det er synd, for det er jo her det begynner å bli spennende.

Selv om boken er godt skrevet og har en lekker layout, vil jeg foreslå at potensielle lesere prioriterer tid, penger og leselyst på noe annet. Kom deg ut i marka og forebygg sykdom i egen kropp mens du grubler på hva som skal til for å sette forskningsresultatene ut i praksis!

Anbefalte artikler