Kvalitetsprisen 2011 til BEST-stiftelsen

Artikkel

BEST (Bedre & systematisk teamtrening) er tildelt Den nasjonale Kvalitetsprisen 2011 av Norsk Forum for Kvalitet i Helse- og sosialtjenesten (NFKH).

– Dette er en stor inspirasjon for alt helsepersonell som daglig står på for å yte bedre helsetjenester gjennom systematisk trening, sier stiftelsens daglige leder professor Torben Wisborg ved Hammerfest sykehus.

BEST ble startet i 1997 gjennom lokalt initiativ ved Hammerfest sykehus i samarbeid med Voss og Haukeland sykehus og Legeforeningen.

Det er andre gang NFKH deler ut Kvalitetsprisen. Den skal gå til tiltak som skal være virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere, være samordnet, ressursutnyttende og tilgjengelige og rettferdig fordelt.

Prisen ble delt ut under NFKHs årlige kvalitetskonferanse på Lillestrøm 9. mars.

Anbefalte artikler