Nakkesleng – professoral arroganse

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schrader & Stovner har i Tidsskriftet nr. 2/2011 (1) sluppet opp for saklige argumenter og gjør i stedet forsøk på å desavuere de kilder jeg oppga i mitt forrige innlegg (2). Jeg påpekte at Litauen-undersøkelsene er kritisert av tre svenske professorer, men kritikken gjør åpenbart ikke inntrykk – siden den fremkommer i en bok utgitt på forlaget Studentlitteratur. Mener Schrader & Stovner at litteratur beregnet på medisinstudenter er mindreverdig? I en anmeldelse i Tidsskriftet anbefalte Monica Drottning boken og uttalte (3): «Det gis en imponerende og grundig oversikt over litteratur på området.» Og videre: «Den utgjør den bakgrunnskunnskap enhver lege som uttaler seg om dette temaet, bør inneha.»

  Det mangler ikke på kritikk av Litauen-studiene, eksempler er en doktoravhandling av den svenske epidemiologen Anita Berglund (4) samt en rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (5). Den nedsatte ekspertgruppen gjennomførte en systematisk innhenting og gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og konkluderte med at Litauen-studiene var basert på for små pasientmaterialer. Det er oppsiktsvekkende at Schrader & Stovner mener at fravær av kritiske artikler i internasjonale tidssskrifter er det samme som at undersøkelsene er holdbare.

  Jeg omtalte post mortem-undersøkelser og viste til en bok av Levander & Gerdle. Levander er professor i nevroortopedi ved Linköpings Universitet og Gerdle er professor i rehabiliteringsmedisin samme sted. Begge er kjent for å ha god innsikt i problematikken rundt nakkeskader.

  Påstandene om at kroniske plager etter nakkeslengsulykker ikke har noen organisk forklaring samt tesen om at slike plager kan forklares med den såkalte noceboeffekten, er og forblir omdiskutert. At nakkeslengsmekanisme kan gi varige fysiske skader, er lagt til grunn av bl.a Quebec Task Force, Sosial- og helsedirektoratet, den svenske Whiplashkommisionen og The Bone and Joint Decade 2000 – 2010 Task Force. Sistnevnte er en ekspertgruppe nedsatt av WHO som publiserte flere artikler om nakke- og ryggproblematikk i Spine i 2008. Den svenske Whiplashkommisionen (nedsatt av fire svenske forsikringsselskaper) uttaler for sin del: «Vi avvisar dock tanken på at de whiplashrelaterade skadorna inte finns» (6).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media