Artikkel

– Beskytt nyrene – bevar hjertet!

Det var oppfordringen fra lederne i Norsk nyremedisinsk forening og Norsk cardiologisk selskap Cecilia M Øien og Stein Samstad på Verdens nyredag 10. mars. Nyresvikt øker risikoen for hjertesykdom både hos pasienter med diabetes og høyt blodtrykk. Derfor var mottoet for Verdens nyredag «Beskytt nyrene og redd ditt hjerte».

– Dette er viktig kunnskap som vi ønsker å formidle til befolkningen, sier Øien. Både Øien og Samstad understreker også det gode samarbeidet de to foreningene har med Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.

– Det er flott at vi opptrer sammen på dager som dette. På den måten er det flere som formidler informasjon om viktigheten av dette budskapet, sier Samstad og Øien.

Dagen ble markert for sjette gang.

Oppnevning

Espen Thiis-Evensen (leder), Ingrid Smith og Svend Aakhus er oppnevnt som medlemmer av komité for innstilling til reise- og studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond for perioden 1.1. 2011 –  31.12. 2014. Tomas Eagan er oppnevnt som varamedlem. I likhet med tidligere praksis var Norsk indremedisinsk forening bedt om å fremme forslag til medlemmer.

Fondet disponeres av Legeforeningen og av fondets avkastning deles det hvert år ut to studie- og reisestipendier til to yngre norske indremedisinere.

Anbefalte artikler