Tilbyr HMS-kurs til små legevirksomheter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har vært stort etterspørsel etter HMS-kurs fra legene, og Legeforeningen har nå utviklet et eget kurs tilpasset små legevirksomheter i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven.

  Birgitte Benthien (t.v), Monika Alnæs og Grete H. Berild var fornøyde deltakere på kurset. Foto Grethe Veiåker Nilsen
  Birgitte Benthien (t.v), Monika Alnæs og Grete H. Berild var fornøyde deltakere på kurset. Foto Grethe Veiåker Nilsen

  Arbeidsmiljøloven stiller krav om at virksomheters øverste leder skal ha HMS-kurs. Det er en av årsakene til at Allmennlegeforeningen, Oslo legeforening og Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) kontaktet Legeforeningen med forespørsel om foreningen kunne tenke seg å lage et eget kurs for små legevirksomheter.

  – Når disse tre store aktørene har bedt om at det utvikles et slikt kurs, er det blitt prioritert hos oss, sier fagsjef i Forhandlings- og helserettsavdelingen Frode Solberg. Han er hovedansvarlig for kurset.

  Solberg forteller at de har delt kurset inn i tre bolker. I første bolk gis en oversikt over regelverket, i andre bolk gjennomgås de særskilte kravene som stilles til helsevirksomheter. Kursledere for de to førstnevnte bolkene er jurister i Forhandlings- og helserettsavdelingen.

  Den tredje bolken omhandler psykososialt arbeidsmiljø. Dette hadde Legeforeningens generalsekretær Geir Riise ansvaret for under det første kurset.

  – Vi baserer oss kun på interne krefter som bl.a. kjenner regelverket godt, sier Solberg. Han forteller at de så langt er godt fornøyd med kurset som ble avholdt for første gang under PSLs administrasjonskurs i slutten av januar. De har imidlertid gjort noen få justeringer før neste kurs som avholdes under Allmennlegeforeningens våruke i mai.

  Kurset er tilpasset virksomhetene som kurses. Det er kun leger med arbeidsgiveransvar som har plikt til å ta kurset, men i gruppepraksiser er det ofte greit at alle har hatt et slikt kurs, i hvert fall der personalansvaret går på skift. – Har en av legene ansvaret fast, bør denne ta kurset, sier Solberg. Han understreker at det er viktig at virksomhetene sørger for å ha formalitetene i orden. Det deles ut kursbevis kun til de som deltar på alle tre bolkene, og kursbeviset kan de fremvise ved kontroll av Arbeidstilsynet.

  På sølvfat

  På sølvfat

  Monika Alnæs og Grethe H. Berild deltok begge på PSLs administrasjonskurs. De er svært positive til tilbudet. – Det var et flott tilbud å kunne gjennomføre et HMS-kurs i forbindelse med møtet i PSL. Det var virkelig å få det servert på sølvfat, sier Monika Alnæs.

  – Tilfeldigvis var problemstillingene som det ble viet mye tid til veldig aktuelle for oss, da vi etter mange års praksis for første gang har opplevd at en av våre dyktige medarbeidere er blitt sykmeldt. Det var en nyttig gjennomgang av regelverket på området, med mye som var ukjent for oss fra tidligere, sier hun.

  Monika Alnæs synes deres oppgaver som arbeidsgiver var godt dekket i kurset, og at foredraget om det psykososiale arbeidsmiljøet var engasjerende og bra.

  – Når det gjelder dokumentasjon av HMS-arbeidet, var det også fint å se noen eksempler på hvordan andre løser det, sier hun.

  – Dette er vel den tyngste delen av arbeidet, og jeg fikk inntrykk av at man her i nokså stor grad må finne sin egen måte å gjøre det på. Det var bra med tips om TrinnVis. Det gjør forhåpentligvis det hele lettere, sier hun. TrinnVis Kvalitet er en elektronisk assistent som er laget for å hjelpe små helsevirksomheter med å få orden på kvalitetsarbeidet (1).

  Grete H. Berild er også veldig tilfreds med kurset. – Jeg føler meg trygg på at jeg fikk vite det jeg har bruk for og som er nødvendig for at jeg skal tilfredsstille de krav som stilles til oss som arbeidsgivere, sier hun.

  – Det var gode forelesere, ryddige og lette å forholde seg til og med faglig tyngde. Det var en lettelse å få det så tydelig spesielt fordi det har vært mange tilbud på nettet etc. Det er vanskelig å gjennomskue hva som er riktig og nødvendig, sier Grete Berild.

  – Når det gjaldt siste bolk var det en fengende foredragsholder og mye relevant informasjon. Vi har det jo godt i Norge når det gjelder arbeidsmiljø, men det kan være vanskelig med små forhold. Man skal passe sammen – og det er ikke alltid det fungerer som man ønsker, sier hun.

  HMS-kurset har følgende temaer:

  • Oversikt over regelverket som gjelder HMS

  • Verktøy for å etablere og utvikle gode internkontrollsystemer, og systematisk arbeid mht. HMS

  • Aktørene i HMS arbeidet – arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud og bedriftshelsetjenesten

  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og inkluderende arbeidsliv

  • Oversikt over helsevirksomheters plikt til tilrettelegging av de ansattes arbeidsmiljø for å tilfredsstille helsepersonellovens krav

  • Fokus på psykososialt arbeidsmiljø på legekontorer

  Kurset tilfredsstiller de krav som stilles iht. arbeidsmiljølovens § 3-5, og er tilpasset særskilt til små legevirksomheter slik som fastleger og avtalespesialister.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media