Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nylenna ny direktør i Kunnskapssenteret

  Nylenna ny direktør i Kunnskapssenteret

  Helsedirektoratet har ansatt Magne Nylenna (f. 1952) som ny direktør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

  Nylenna tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1977, ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1987 og tok doktorgraden i 1988. Han har tidligere bl.a. vært redaktør av Tidsskriftet og generalsekretær i Legeforeningen.

  Fra 2005 har han vært redaktør av Helsebiblioteket, senere også avdelingsdirektør i Kunnskapssenteret. Han er professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Med permisjon fra Kunnskapssenteret har Nylenna fra sommeren 2010 vært fagdirektør i helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan.

  – Vi er glade for at Magne Nylenna vil ta på seg oppgaven med å lede Kunnskapssenteret fremover. Kunnskapssenteret er en viktig institusjon for å sikre godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for helsetjenesten og helsemyndighetene. Nylenna har betydelige kvalifikasjoner som leder, akademiker, formidler og redaktør, og det gjør ham godt kvalifisert til stillingen, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

  Magne Nylenna etterfølger John-Arne Røttingen (f. 1969), som har vært direktør av Kunnskapssenteret siden etableringen i 2004.

  Nylenna er ansatt i et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i en periode.

  Ny direktør for kirurgisk klinikk i Helse Fonna

  Ny direktør for kirurgisk klinikk i Helse Fonna

  Hans Jacob Rossebø (f. 1963) er ansatt som direktør for kirurgisk klinikk i Helse Fonna. Han kommer fra stillingen som overlege ved kirurgisk seksjon ved Stord sjukehus.

  Rossebø tok medisinsk embetseksamen ved universitetet i Düsseldorf i 1991 og ble godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi i 2000.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media