()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Seneskader i skulderen kan påvises med like høy sensitivitet med ultralyd som med MR. Sammensying av skaden gir noe bedre skulderfunksjon enn fysioterapi.

  Skuldersmerter er et økende problem i dagens samfunn. Plagene er ofte relatert til rupturer i skulderens senemansjett, rotatorcuffen. Rupturene forekommer hovedsakelig hos dem over 40 år. Den naturlige senealdringen, enten alene eller i kombinasjon med traume, er den viktigste utløsende faktoren. Stefan Moosmayer har forsket på diagnostikk og behandling av slike skader.

  – Utredning av seneskader skjer vanligvis ved hjelp av MR. Dette er en kostbar metode, som krever henvisning til røntgenavdeling, med påfølgende ventetid. Våre studier viser at ultralyd kan være et alternativ – sammenlikning av preoperative ultralydfunn med funnene fra operasjon viser like gode resultater for påvisning av seneskade som MR gir, sier Moosmayer.

  Seneruptur i skulderen kan behandles enten kirurgisk, ved sammensying av senen, eller med fysioterapi. I en randomisert studie med 103 pasienter viste Moosmayer at begge behandlingsmetodene ga bedret skulderfunksjon hos pasientene ett år etter, men på en skala fra 0 til 100 var resultatene etter kirurgi 13 poeng bedre.

  Moosmayer fant asymptomatiske senerupturer hos 7,6 % av 420 skulderfriske i aldersgruppen 50 – 79 år. Forekomsten økte med alderen. Sammenlikning av asymptomatiske og symptomatiske seneskader viste at hos dem uten plager var det mindre avrivninger og bedre muskulatur enn hos dem som hadde skader som ga plager.

  Ordforklaringer

  Rotatorcuff: Rotatorcuffen består av fire muskler med tilhørende sener (mm. subscapularis, supraspinatus, infraspinatus og teres minor). Musklene har separate utspring på scapula. Mot lateralt løper de sammen med leddkapselen og danner en senemansjett som ligger som en krage rundt caput humeri. Rotatorcuffen bidrar til skulderens rotasjons- og abduksjonsbevegelse og er en viktig stabilisator ved å sentrere caput humeri i leddhulen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media