Minileder

Forsidebildet

Anna Luise Kirkengen

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte Haug
Per Hjortdahl

Medisin og vitenskap

Jørgen G. Bramness
Svetlana Skurtveit
Kari Furu
Anders Engeland
Solveig Sakshaug
Marit Rønning
Åsmund Reikvam
Sofie Hexeberg
Tore Kristian Kvien
Lars Slørdal
Lars Aabakken
Lars Engebretsen
Berit Flatø
Njål Idsø
Villy Johnsen
Synnøve Kalstad
Steinar Madsen
Knut Mikkelsen
Ingrid Os
Johan Ræder
Gudrun Høiseth
Øystein Løvåsdal
Thomas Kjenner Titze
Jørgen G. Bramness
Liliana Bachs
Johan Arild Evang
Sven M. Carlsen
Johan Svartberg
Sylvi Aanderud
Øivind Johannesen
Thomas Schreiner
Jon Ramm-Pettersen
Søren Jacob Bakke
Morten Lund-Johansen
Jens Bollerslev
Erik Waage Nielsen
Anders Hovland
Oddgeir Strømsnes
Solveig Dahl
Carl-Ivar Dahl
Leiv Sandvik
Edvard Hauff
Stig S. Frøland
Jon Håvard Loge
Marianne Jensen Hjermstad
Stein Kaasa
Marit S. Jordhøy
Nina Aass
Rune Svensen
Bente Ervik
Wenche Mohr
Tone Nordøy
Lene Thoresen
Anne Kvikstad
Rune Svensen
Nina Aass
Kristin Bjordal
Kjell Magne Tveit
Tone Nordøy

Perspektiv og debatt

Jim Aage Nøttestad
Egil Bjarnar
Per I. Lundmo
Marita Sandvik
Sverre E. Kjeldsen
Pål Christian Roland
Christine Gaarder
Øyvind S. Bruland
Svein Z. Bratland,
Steinar Hunskår
Petter Gjersvik
Bernt Lindtjørn
Gunnar Bjune
Olav Molven
Jørgen Holmboe
Kristin Cordt-Hansen
Dagny Faksvåg Haugen

Aktuelt i foreningen

Tove Myrbakk
Cecilie Bakken
Trond Markestad

Oss imellom

Arne Serck-Hanssen
Fredrik Skjørten
Lars Aage Solberg
Ansgar Torvik
Jo-Endre D. Midtbu
Bodil Langbakk
Jens Munch-Ellingsen
Trond Østraat

På tampen

Jan C. Frich