Minneord

Artikkel

Professor dr.med. Roald Matre døde på Haukeland Universitetssjukehus fredag 6. januar. Han ville ha fylt 70 år 28. april i år.

Det er et stort livsverk professor Roald Matre etterlater seg med en ledende rolle innen forskning på menneskets immunforsvar. Fordi han hele tiden har samarbeidet med behandlende leger, har Matres forskning satt sitt preg på Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen de siste 35 år. For dette er han hedret med Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for fremragende medisinsk lederskap. Hans produksjon omfatter over 200 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og veiledning av mer enn 30 doktorgradsarbeider. Selv i internasjonal målestokk er dette betydelig. Forskningen hans belyser hvordan immunologiske reseptorer motvirker sykdom og er nødvendige for god helse.

Roald Matre søkte først en militær utdanning. Han utdannet seg videre til lærer, noe som nok bidrog til hans popularitet som underviser av legestudenter. Etter medisinsk embetseksamen, doktorgrad, klinisk tjeneste og pasientarbeid ble han først amanuensis og senere fra 1980 til 1990 styrer ved Broegelmanns Forskningslaboratorium. I 1990 gikk han over i stillingen som professor i immunologi ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi ved Universitetet i Bergen – en stilling han virket i til det siste.

Roald Matre evnet å skape et levende forskningsmiljø og viste et usedvanlig engasjement i sine medarbeideres ve og vel. Matre organiserte et velfungerende diagnostisk immunologisk laboratorium ved Haukeland Universitetssjukehus. Han var alltid levende til stede i diagnostikken av den enkelte pasient. Hans diagnostiske innsikt og teft ved utredning av sykdommer i immunsystemet var til gjentatt nytte for pasienter og leger.

Roald Matre rettet også blikket utover mot helsesituasjonen i utviklingsland. Han tok over og videreførte et forsknings- og kompetansebyggingsprogram mellom avdelingen i Bergen og den tilsvarende mikrobiologiske og immunologiske avdelingen ved Universitetet i Dar es Salaam. Samarbeidet førte til forsker- og spesialistutdanning av tanzanianske leger, publikasjoner fra felles forskningsprosjekt samt en velfungerende avdeling i Dar es Salaam. Gjennom dette arbeidet etablerte han et tett samarbeid med Senter for internasjonal helse.

Blant kolleger vil Roald Matre bli sterkt savnet for sitt utadvendte og fargerike engasjement i medmennesker, forskning og diagnostikk. Våre tanker og vår medfølelse går til hans kone, tre sønner og barnebarn.

Kolleger ved Gades Institutt, Broegelmanns Forskningslaboratorium, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus

Anbefalte artikler