Andregangsfødende velger keisersnitt

Artikkel

Keisersnitt velges ikke i hovedsak av engstelige førstegangsfødende, men av flergangsfødende med en dårlig fødselsopplevelse bak seg. Det viser en dansk rapport.

Danske Sundhedsstyrelsen nedsatte i 2005 en prosjektgruppe for blant annet å finne årsaken til økningen i keisersnitt uten medisinsk indikasjon, men etter eget ønske. Her har det vært en større økning enn i antall ikke-planlagte keisersnitt.

I rapporten konkluderes det med at keisersnitt primært ønskes av flergangsfødende med en dårlig fødselsopplevelse bak seg. Hele 80 % av keisersnittene som foretas på indikasjon «eget ønske» gjelder kvinner som har født før. Det anbefales derfor at det gjøres en innsats for å sikre at kvinnenes første fødselsopplevelse blir så god som mulig.

– Dette er en interessant studie, og tallene er nok representative også i Norge. En studie som er under utarbeiding i Tromsø viser noe tilsvarende, sier professor og overlege Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han er enig med de danske forfatterne i at kvinners første fødselsopplevelse bør gjøres så god som mulig, og at Norge her har et forbedringspotensial.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10221

Anbefalte artikler