Herlig, herlig – men farlig, farlig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en artikkel publisert på Tidsskriftets nettsider under overskriften Granateple er godt og sunt skriver Erlend Hem om – ja, nettopp dette (1). Innholdet gjentas så i Tidsskriftet nr. 3/2006 (2). Ekstrakt av granateple (punica granatum) har vist seg å ha gunstig effekt ved aterosklerose og stressindusert myokardiskemi og har hemmet veksten av prostatakreft hos mus. Granateplets høye innhold av antioksidanter trekkes frem som sannsynlig årsak til de positive effektene ved inntak av denne frukten. Granatepler og granateplejuice selges i dagligvare- og helsekostbutikker.

  Kostholdet er viktig, både for psykisk og fysisk helse. At frukt og grønt er sunt, bestrides på ingen måte. Ved en eventuell anbefaling er det viktig å minne om at bruk av naturmidler ikke alltid er risikofritt. I enkelte tilfeller kan det være forbundet med bivirkninger og i ytterste konsekvens helsefare.

  Granateple har vært vist å være en potent hemmer av enzymet cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) (3). Dette enzymet er involvert i nedbrytningen av over halvparten av alle markedsførte legemidler, herunder viktige legemidler i behandlingen av psykiske lidelser og hjerte- og karlidelser. Eksempler er mirtazapin, risperidon, quetiapin, simvastatin, atorvastatin, verapamil og amlodipin. En hemming av dette enzymet vil gi nedsatt omsetning av legemidlene og med det høyere legemiddelkonsentrasjon i serum. Dette vil igjen føre til økt risiko for bivirkninger og i verste fall alvorlige intoksikasjoner.

  Granateplejuice er ikke det eneste naturmidlet som gir interaksjoner med legemidler. Effekten av johannesurt (hypericum perforatum, prikkperikum) er dokumentert ved mild og moderat depresjon (4). Johannesurt induserer, dvs. øker nivået av, flere CYP- enzymer, blant annet CYP3A4. Dette vil igjen kunne gi redusert serumkonsentrasjon og effekt av en rekke legemidler, herunder flere brukt mot depresjon. Andre naturmidler som kan påvirke legemiddelomsetningen ved å hemme CYP-enzymer, er tempeltre (ginko biloba), grapefruktjuice, stjernefrukt (averrhoa carambola) og rød solhatt (echinacea purpurea). Bruk av disse preparatene kan gi bivirknings- og intoksikasjonsrisiko (5).

  Bruk av helsekost og naturmidler er vanlig. Det er viktig å huske at enkelte av disse preparatene kan ha betydelig evne til å påvirke omsetningen av legemidler. Granateple kan tjene som en påminnelse om at naturmidler, i likhet med legemidler, ikke kan anbefales uten overveielse av bivirknings- og interaksjonsfare.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media