Liten effekt av stamceller ved hjerteinfarkt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Transplantasjon av autogene stamceller fra beinmarg til myokard bedrer ikke hjertefunksjonen etter hjerteinfarkt.

Stamcelle fra human beinmarg. Foto Photo Researchers/GV-Press

Etter et hjerteinfarkt ødelegges myokardcellene i det affiserte området. Forsøk på dyr har vist at transplantasjon av egne stamceller fra beinmarg kan bedre både vevsreparasjon og hjertefunksjon. Men den første randomiserte, dobbeltblinde studien av denne behandlingsmetoden viser mindre lovende resultater (1).

De 67 pasientene i studien hadde akutt infarkt med ST-elevasjon. Legene hentet ut beinmarg også fra dem som skulle få placebobehandling. Deretter gjorde de perkutan koronar perfusjonsbehandling med enten saltvann og serum eller samme blanding tilsatt stamceller. Både etter fire dager og etter fire måneder var det ingen forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt venstre ventrikkel-funksjon, selv om infarktets størrelse var redusert signifikant mer hos dem som hadde fått stamcellebehandling. Begge gruppene tålte inngrepene godt.

– Dette er en grundig studie der man har benyttet avansert teknikk for å evaluere resultatene. Derfor er det skuffende at infusjon med stamceller ikke viste noen effekt når det gjaldt hovedendepunktet, altså hjertets funksjon, sier professor Jan Erik Nordrehaug ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.

– Foreløpig er det ikke vitenskapelig grunnlag for å innføre prosedyren ved akutt hjerteinfarkt. Men det er oppmuntrende at det synes å være en viss respons på behandlingen, selv om mekanismene er uklare, sier Nordrehaug.

Anbefalte artikler