Minneord

Jo-Endre D. Midtbu, Bodil Langbakk, Jens Munch-Ellingsen, Trond Østraat Om forfatterne
Artikkel

Chr. Anton Fredrik Eide, født 27. januar 1964, døde 8. desember 2005. Med Anton Eide har en dyktig lege og tillitsvalgt gått bort.

Anton Eide vokste opp på Slemdal og i Surrey utenfor London. Han fikk studiekompetanse på St. Mary’s College og ble Bachelor of Science ved London University samt cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1994. Turnustjenesten avtjente han ved Stokmarknes sykehus og distrikt, der hans tilkomne Anne Margrethe jobbet som sykepleier. Anton jobbet tre år på medisinsk avdeling og deretter på kirurgisk avdeling ved sykehuset. De to giftet seg i 1998 og fikk barna Christian Fredrik i 2001 og Ida Margrethe i 2004. I 2001 flyttet de til Tromsø og Anton fikk jobb på kar- og thoraxkirurgisk avdeling. Han roterte til ortopedisk avdeling i ett år før han var to år på urologisk avdeling. De siste 14 månedene jobbet han på ortopedisk avdeling.

Han var hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening ved Stokmarknes sykehus fra 2000. Deretter fortsatte han samme type verv ved Regionsykehuset i Tromsø fra desember 2001 og senere som foretakstillitsvalgt for Ylf/Legeforeningen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2002 og frem til sin død. Han satt i Ylfs landsråd, Legeforeningens landsstyre og styret i Troms legeforening fra september 2003.

Arbeidstakeres rettigheter og plikter samt tolking og forvaltning av lovverket, fascinerte Anton. Med godt humør, sosial teft og høy personlig integritet gikk han løs på oppgavene med glede. Han hadde stor kunnskap om gjeldende lover og regler, og var en stødig advokat for våre rettigheter. Mange er vi som har hatt gleden av å oppleve Antons engasjement i møter eller fra talerstolen; uredd og kompromissløs på medlemmenes side. Han gav personlig hjelp – sent og tidlig. Han møtte alltid på kurs og konferanser og var uten tvil en av Ylfs mest rutinerte tillitsvalgte. Uten skjulte motiver eller for egen vinning drev han ren dugnadsvirksomhet, med det det innebar av fremskutt posisjon og personlige offer. Noen av oss så at når det trykket på som verst og angrepene mot ham ble for personlige, hadde også han en tålegrense. Anton Eide stod tross dette rakrygget imot, uredd og antiautoritær.

Til manges glede var han også full av engasjement utenfor sykehuset. Han var en ivrig seiler og en dyktig småflypilot. Natten da Anton døde, var han på vei hjem fra styremøte og juleavslutning i Troms legeforening. Han skulle overnatte i båten sin «Divine» i Tromsø havn. Han hadde planlagt en seiltur i grålysningen neste dag, slik han ofte gjorde når været tillot det. Han skled på isen, falt i vannet og druknet i den bitende kalde desembernatten.

Anton vil bli dypt savnet som kollega og venn. Våre tanker går til Anne Margrethe og barna som har mistet sin kjære mann og omsorgsfulle, lekende far. Vi lyser fred over Anton Eides minne.

Anbefalte artikler