Hvor står stamcelleforskningen nå?

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Science har trukket de to mye omtalte artiklene til sørkoreaneren som har innrømmet juks med data. Flere tidsskrifter gransker og trekker nå artikler og annen omtale av stamcelleforskerens arbeid, inkludert Tidsskriftet.

  Woo-suk Hwang ble nasjonalhelt i Sør-Korea og kjent verden over i 2004 etter at han og hans kolleger hevdet å ha revolusjonert stamcelleforskningen ved å produsere pasientspesifikke stamceller med oocytter fra fertiliseringsforsøk. Året etter hevdet de å ha forbedret metoden ytterligere. Resultatene ble blant annet publisert i to artikler i tidsskriftet Science i 2004 (Science 2004; 202: 1669 – 74) og 2005 (Science 2005; 305: 1777 – 83).

  Men det gikk etter hvert rykter om at resultatene var manipulerte. En granskingskomité ved universitetet i Seoul ble satt til å se nærmere på saken, og konkluderte 10. januar i år med at artiklene er basert på manipulerte data. Hwang har aldri klart å produsere pasientspesifikke stamceller. Komiteen fant imidlertid at Hwang og medarbeidere har klart å klone frem hunden Snuppy, og at de tross alt har gjort en viss fremgang når det gjelder å klone embryoer.

  Forskeren selv har innrømmet jukset og bedt om at Science-artiklene trekkes. De fleste av medforfatterne har også gått med på dette. Science trekker også alle lederartiklene de har skrevet om saken. Hwang og hans medarbeidere skal ha publisert artikler i minst ni tidsskrifter de to siste årene, blant annet det sørkoreanske tidsskriftet Molecules and Cells. De vil trekke tre artikler 28. februar. Også tidsskrifter som Stem Cells, Reproduction og Biology of Reproduction er berørt.

  Tidsskriftet har omtalt Hwangs forskning i spalten Medisinsk nytt. Nyhetssaken Stamcelleterapi for alle? stod på trykk i Tidsskriftet nr. 13/2005.

  – Denne saken omtalte Hwangs artikkel i Science 2005. Etter at Science trakk tilbake denne artikkelen er ikke lenger nyhetssaken gyldig, sier Jens Bjørheim, medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

  Han frykter at stamcelleforskningen er satt langt tilbake.

  – Per dags dato er det uklart hvor human stamcelleforskning står, og det vil sannsynligvis ta lang tid før en får oversikt over hva som er gyldige resultater innen dette fagområdet. I verste fall kan forskningen være satt flere år tilbake, sier Bjørheim.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10303

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media