Analyserer prøver på plattformer

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Burde den syke oljearbeideren sendes til land? Nå får helsepersonellet på Statoils plattformer kontrollert om de får frem riktige resultater på blod- og urinprøver.

Statoil inngikk nylig avtale med Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS). Helsepersonellet på oljeselskapets innretninger sitter i disse dager og analyserer de første prøvene de har fått fra NOKLUS. I fjor måtte Statoil sende syke personer i land fra plattformene 496 ganger. Arne M.C. Evensen ved helse-, miljø- og sikkerhetsstaben i Undersøkelse og Produksjon i Statoil sier at korrekte analyseresultater er viktige for å understøtte det kliniske arbeidet, selv om godt klinisk arbeid fortsatt er det aller viktigste for å hjelpe pasientene.

– Feil prøvesvar kan ha mye å si for behandlingen. Resultatene kan også bekrefte at det er riktig å sende en pasient til land. Men vi sender heller én for mye enn én for lite, understreker han.

Selv om man har alle medikamenter tilgjengelig på plattformene, er laboratoriene ganske små og gir bare muligheter for et begrenset antall analyser. Helsepersonellet får heller ikke den hyppige erfaringen som på et vanlig legekontor, og Evensen mener at det derfor er viktig at man får trening og blir kontrollert gjennom samarbeidet med NOKLUS. – Mens legekontorer ofte kan ha 50 analyser om dagen, har personellet på plattformene kanskje bare tre stykker i løpet av en uke, sier han.

Sverre Sandberg, leder for NOKLUS, sier at de sammen med Statoil også skal gå gjennom hvilke typer analyser man bør utføre på plattformene og hvilke som ikke er så nyttige. – Vi håper og tror at flere oljeselskaper kommer etter og blir med på ordningen, sier han.

99 % av landets legekontorer er nå med i ordningen. NOKLUS sender ut prøver med ukjente verdier til de som er med. Deltakerne analyserer prøvene og sender resultatene tilbake til senteret. De får så tilbakemelding på hvordan deres resultater er sammenliknet med andres.

Anbefalte artikler