()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årets landsstyremøte finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo fra 10.–12. mai.

  Vedlagt dette nummer av Tidsskriftet følger påmeldingsskjema til møtet.

  Alle er velkommen

  Alle er velkommen

  Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

  Programoversikt

  Programoversikt

  Landsstyremøtet åpner offisielt onsdag 10. mai kl 1100. Etter konstituering innledes den helsepolitiske debatten kl 1400. Samme kveld inviterer Oslo legeforening til teateraften med bespisning i Det Norske Teatret. (Se egen annonse). Torsdag 11. mai og fredag 12. mai er avsatt til behandling av landsstyresaker. Festmiddag avholdes på Soria Moria torsdag 11. mai kl 1930. Landsmøtet avsluttes kl 1600 fredag 12. mai.

  Teateraften

  Teateraften

  Som det fremgår av ovenstående programoversikt, vil det bli arrangert en teateraften med bespisning i teatret onsdag kveld 10. mai. Teateraftenen er kommet i stand etter initiativ fra Oslo legeforening, som også har påtatt seg å være arrangementsansvarlig for denne kvelden. Det vil bli satt opp busstransport til og fra teatret. Deltakere på landsstyremøtet må melde seg til teateraften samtidig med påmelding til landsstyremøte. Påmelding til teateraften er bindende. Ved påmelding etter landsstyremøtets påmeldingsfrist 15. mars kan det ikke garanteres at det er ledig plass til teaterarrangementet.

  Innkvartering

  Innkvartering

  Innkvartering vil finne sted på flere hoteller i området. Sekretariatet vi foreta fordeling av deltakerne på de ulike bosteder. Overnatting på Soria Moria vil bli forbeholdt landsstyremøtets delegater, gjester mv.

  Følgende hotell vil bli benyttet for overnatting: Lysebu, Voksenåsen og Holmenkollen Park Hotel. Tildelt bosted vil bli meddelt den enkelte deltaker forut for møtet. Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at arrangøren skal reservere hotell. Deltakerne spiser frokost på overnattingshotellet. Alle lunsjer samt festmiddag torsdag 11. mai spises på Soria Moria.

  Priser for overnatting og måltider

  Priser for overnatting og måltider

  For de som bor på Lysebu, Voksenåsen og Holmenkollen Park Hotel gjelder følgende priser for rom/frokost i enkeltrom per person per natt: Lysebu kr 750, Voksenåsen kr 850, Holmenkollen Park kr 995. Dagpakke på Soria Moria koster kr 285 og teateraften med bespisning onsdag 10. mai kr 640. Festmiddag torsdag 11. mai koster kr 945.

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

  Påmelding

  Påmelding

  Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema. Disse skal derfor ikke benytte påmeldingsskjemaet som er vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet.

  Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, må fylle ut påmeldingsskjemaet. Skjemaet finnes også på internett (www.legeforeningen.no/landsstyremote). Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for starten av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningenes egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

  Påmeldingsfrist

  Påmeldingsfrist

  Påmeldinger må være sekretariatet i hende senest onsdag 15. mars. Ved senere påmelding kan man ikke regne med at arrangør kan skaffe overnatting, og heller ikke billetter til teateraften.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media